II miejsce na liście rankingowej - nowe inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Dąbie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2020

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego Gmina Dąbie otrzyma dofinansowanie do realizacji inwestycji na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa, wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Złożony wniosek o dofinansowanie zawiera zadania inwestycyjne dotyczące:

-  budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej w m. Łagów

-  technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie

-  wykonanie na oczyszczalni ścieków w Pławiu kompletnej stacji zlewczej dla ścieków dowożonych wraz z niezbędną

   infrastrukturą

-  budowa oczyszczalni ścieków w Mokrym Młynie

 

Wartość zaplanowanych inwestycji określona została na poziomie 2 058 371,79 w tym wysokość dofinansowania wyniesie 1.030.005,00 zł.

Okres realizacji zadań przypada na lata 2020 - 2022

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-08
Data publikacji:2020-01-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Wawrzyniak
Liczba odwiedzin:653