STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY DĄBIE W ROKU 2020.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2020

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości określa Uchwała nr XXX/248/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2017 poz. 2286)

 

Podatek rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. (Mon. Pol. z 2019 r., poz. 1017)

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/1017/1

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,87,1,podatek-rolny.html

 

Podatek leśny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (Mon. Pol. z 2019 r., poz. 1018)

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/1018/1

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,85,1,podatek-lesny.html

 

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych określa Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2015 r., poz. 2232)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-13
Data publikacji:2020-01-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:451