Inauguracja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2015

Koordynator Centrum Aktywnego Seniora w Gminie Dąbie, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim Pan Wojciech Brodziński został powołany do pełnienia funkcji Przedstawiciela naszego środowiska w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. Inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów będzie stanowić ważny etap tworzenia ogólnopolskiej reprezentacji osób starszych, konsolidacji środowisk seniorskich oraz budowania partnerskich relacji polskich seniorów z parlamentem i rządem.

Historia Parlamentów Seniorów

Europejski Parlament Seniorów, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji seniorskich ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, odbył się w dniach 24-25 listopada 1993 roku w Luksemburgu. Była to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. W konkluzji zgromadzenia rekomendowano, aby w każdym państwie członkowskim powstał Parlament Seniorów jako krajowe forum osób starszych i reprezentacja seniorów, która mogłaby wpływać na politykę państwa wobec osób starszych.

Rekomendacje z 1993 roku zostały wdrożone w modelowej formie w Irlandii, gdzie od 1994 roku funkcjonuje Obywatelski Parlament Seniorów jako największa organizacja przedstawicielska osób starszych.

 

Polscy inicjatorzy

Zwołanie inauguracyjnego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) jest inicjatywą największych i najbardziej reprezentatywnych środowisk seniorskich w Polsce. Należą do nich: Uniwersytety Trzeciego Wieku (reprezentowane przez Fundację Ogólnopolskie Porozumienie UTW i Federację Stowarzyszeń UTW), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminne rady seniorów.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej, a honorowego patronatu nad OPS udzielił Marszałek Sejmu. Wsparcie organizacyjne zapewnia Kancelaria Sejmu.

Pierwszą deklarację wsparcia dla inicjatywy zwołania OPS już w styczniu 2014 roku zapowiedziała ówczesna Marszałek Sejmu pani Ewa Kopacz. Kolejni Marszałkowie Sejmu, pan Radosław Sikorski i pani Małgorzata Kidawa-Błońska, potwierdzili tę deklarację obejmując honorowy patronat nad OPS i podejmując decyzję o udostępnieniu Sali Posiedzeń Sejmu na realizację wydarzenia.

 

Cele Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Założonymi przez inicjatorów priorytetami OPS będą: rzecznictwo i reprezentacja osób starszych wobec władz publicznych, monitorowanie i ocena rządowych programów dotyczących osób starszych, formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych poprawiających sytuację życiową osób starszych. Środowiska inicjatywne za niezbędne uważają stałe monitorowanie sytuacji osób starszych, z uwzględnieniem aspektów społecznych, medycznych i ekonomicznych.

Inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów będzie składał się z delegatów reprezentujących trzy środowiska inicjatywne tj. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminne rady seniorów.

Inauguracyjny OPS na pierwszym posiedzeniu w dniu 01.10.2015 r. przyjmie regulamin działania, ukształtuje swoje władze i powoła komisje problemowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2529