Pozyskana dotacja na zadanie pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2020

                                              

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Dąbie poprzez wysokiej jakości infrastrukturę techniczną związana z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

W dniu dzisiejszym na terenie Kompleksu Wypoczynkowego w Dąbiu „Temar” odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Dąbie Marcin Reczuch, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Radna Województwa Lubskiego Anna Chinalska, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Arkadiusz Dąbrowski, Skarbnik oraz Sekretarz Gminy Dąbie. Podczas spotkania podpisano umowę o przyznaniu pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej - grawitacyjnej Łagów - Gronów, zmiana technologiczna stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody 
w Połupinie, wykonanie kompletnej stacji zlewczej, wraz z niezbędną infrastrukturą  w Pławiu oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Mokrym Młynie.  Szacunkowy koszt inwestycji stanowi  2 mln zł, z tego dofinansowanie ponad 1 mln zł.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-27
Data publikacji:2020-07-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Wawrzyniak
Liczba odwiedzin:179