Umowa na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej Łagów-Gronów” w ramach dużego zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2020

                                                     

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Dąbie poprzez wysokiej jakości infrastrukturę techniczną związana z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 27 sierpnia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy została podpisana umowa na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej/grawitacyjnej Łagów-Gronów” w ramach dużego zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”.

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum, którego liderem jest Niewiadomski Sp. z o.o z Międzyrzecza.

Wartość udzielonego zadania wynosi 1 564 417,32 zł. w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonanie prac budowlanych w wyniku których ścieki z osiedla bloków mieszkalnych w Łagowie zostaną skierowane do przepompowni w Gronowie gdzie następnie zostaną przetransportowane do  oczyszczalni w Pławiu, a oczyszczalnia ścieków w Łagowie zostanie zlikwidowana.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-28
Data publikacji:2020-08-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Wawrzyniak
Liczba odwiedzin:286