INFORMACJA - GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 września 2020

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU

informuje o możliwości składania ofert na opiekuna świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Dąbie  w miejscowości: Gronów, Trzebule, Kosierz, Szczawno, Połupin, Pław, Nowy Zagór.

I. Kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która spełnia następujące warunki:

Niezbędne:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  2. nie była karana za przestępstwa umyślne
  3. posiada wykształcenie pedagogiczne lub przygotowanie zawodowe, posiada doświadczenie w zakresie pracy na w/w stanowisku
  4. II.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

Współpraca z GKRPA i prowadzenie niezbędnej dokumentacji. Zaplanowanie i realizacja na 10 miesięcy.

III. Oferta powinna zawierać :

  1. list motywacyjny
  2. życiorys-curriculum vitae
  3. oświadczenie co do rozdziału I, punkt 1, 2, 3
  4. krótką charakterystykę planowanych działań na w/w stanowisku

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA-OPIEKUN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ w Sekretariacie Urzędu Gminy   w terminie do dnia 24.09.2020r.

               Przewodnicząca

             Gminnej Komisji Rozwiązywania

             Problemów Alkoholowych

              /-/ Teresa Hybner

 

 

 

Dąbie, 14.09.2020r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-16
Data publikacji:2020-09-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Wawrzyniak
Liczba odwiedzin:354