Andrzej Handzełko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2015

Pan Andrzej Handzełko przez ponad 41 lat pracował w Urzędzie Gminy. Syn Konstantego i Marii z domu Bednarz urodził się 29 listopada 1932 r. w kolonii Wandówka powiat Włodzimierz ZSRR, pochodzenia chłopskiego. Wychował 5 dzieci. W okresie okupacji hitlerowskiej został wywieziony z rodzicami na roboty przymusowe do Niemiec skąd po wyzwoleniu w kwietniu w 1946 roku powrócił i osiadł w Tarnawie. Do 1952 r. pracował w gospodarstwie rolnym u ojca w Tarnawie. Dnia 1 stycznia 1953 r. został księgowym w Spółdzielni Produkcyjnej w Tarnawie 15 kwietnia1961 został Sekretarzem Gromadzkim w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosierzu do chwili likwidacji PGRN w Kosierzu tj. 31.12.1971 r. Dnia 29 grudnia 1961 r. zdał egzamin na Sekretarza Gromadzkiego zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 1958 r. w sprawie egzaminów dla kandydatów na sekretarzy gromadzkich. 

W 1964 r. ukończył kurs specjalistyczny dla sekretarzy gromadzkich z zagadnień organizacyjno – prawnych i finansowych organizowany przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze. W latach 1961 - 1967 kontynuował naukę w Technikum Ekonomicznym w Zielonej Górze. W 1967 r. zdał maturę. Od 1 stycznia 1972 r. przeniesiony do pracy w Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dąbiu na stanowisko Sekretarza Gromadzkiego do dnia 31.12.1972. W dniu 1 stycznia 1973 r. Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbiu Feliks Skóra wystąpił z wnioskiem do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krośnie Odrz. o zatrudnienie Andrzeja Handzełki na stanowisku Sekretarza biura Urzędu Gminy w Dąbiu, co pozytywnie zaopiniował ówczesny Naczelnik Gminy Bronisław Timoszyk. Funkcję Sekretarza Gminy Dabie pełnił do dnia 25 kwietnia 2002 r. 22 czerwca 1982 ukończył studia magisterskie zaoczne na Wydziale Prawa i Administracji we Wrocławiu i uzyskał tytuł magistra administracji. Pan Andrzej Handzełko w swej długoletniej pracy otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń min.: - w roku 1968 - Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosierzu, - w roku1974 - Srebrny Krzyż Zasługi od Rady Państwa, - w roku 1976 - Odznakę Honorową Zasłużonego Pracownika Państwowego od Prezesa Rady Ministrów w uznaniu zasług w pracy zawodowej, - w roku 1978 - postanowieniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, - w roku 1984 – Medal 40-lecia Polski Ludowej otrzymany uchwałą Rady Państwa.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dąbie nadany Uchwałą NR XX/116/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Dąbie.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-26
Data publikacji:2015-10-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2926