Janina Kuba

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2015

Pani Janina Kuba urodziła się 16 listopada 1960 r. w Krośnie Odrzańskim. W 1967 roku rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Bobrowicach.Następnie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Po ukończeniu liceum w 1979 roku zdała egzaminy na Akademię Rolniczą we Wrocławiu. W trakcie studiów dodatkowo rozpoczęła naukę w Studium Pedagogicznym w Zakresie Szkolnictwa Zawodowego przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1984 roku ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Technologii Żywności oraz Studium Pedagogiczne. Zaraz po studiach podjęła swoją pierwszą pracę w Państwowej Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze. 01 września 1985 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Kosierzu, jako nauczyciel biologii i chemii. 

Już wtedy wykazała się cechami dobrego pedagoga, wychowawcy i organizatora. Wznowiła działalność „Zuchów”, ożywiła działalność drużyn harcerskich, które wyjeżdżały na zawody sprawnościowe na szczeblu rejonu, Komendy, Chorągwi, a nawet na zawody strefowe, gdzie nasi harcerze reprezentowali województwo zielonogórskie. Poświęcała dużo czasu dla uczniów, co miało odbicie w bardzo dobrych rezultatach wychowawczych. Potrafiła bardzo dobrze motywować ich do pracy, była konsekwentna i sprawiedliwa w ich ocenie. Jako nauczyciel była osobą w pełni akceptowaną przez uczniów oraz rodziców. Potrafiła ich zachęcać do pracy na rzecz szkoły. 1 września 1994 roku Pani Janina Kuba została dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kosierzu. Funkcję tę sprawowała do 31 sierpnia 2007 r. Jako dyrektor potrafiła doskonale kierować zespołem nauczycieli i angażować ich do wielu zadań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Współpracując z Urzędem Gminy i innymi lokalnymi instytucjami podnosiła prestiż szkoły w Kosierzu. Cieszyła się zaufaniem i autorytetem wśród grona nauczycielskiego. Cechowała ją odpowiedzialność i zdyscyplinowanie. Rzetelnie wypełnia powierzone jej obowiązki. Z jej inicjatywy zorganizowano wiele imprez dla środowiska. Jednocześni Pani Janina Kuba dbała o wysoki poziom kształcenia i wychowania młodzieży. W trudnej sytuacjach podjęła walkę o istnienie szkoły. Dzięki jej zaangażowaniu placówka w Kosierzu istnieje do dzisiaj. Za całokształt pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej wielokrotnie otrzymywała nagrody dyrektora szkoły oraz Wójta Gminy Dąbie. Pomimo dużej ilości pracy miała zawsze czas, aby doskonalić swój warsztat pracy, poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przyrody oraz studia podyplomowe w zakresie techniki z elementami informatyki. W swojej wieloletniej pracy dała się poznać jako skromny, wspaniały i życzliwy człowiek. Lubiana przez dzieci, rodziców oraz współpracowników. Także w środowisku lokalnym cieszyła się dużym autorytetem. Zawsze gotowa nieść pomoc innym niejednokrotnie stawiając siebie na drugim miejscu.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dąbie nadany Uchwałą NR XXXVII/258/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Dąbie.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-26
Data publikacji:2015-10-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3012