Zygmunt Metlinga

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2015

Pan Zygmunt Czesław Metlinga, syn Czesława i Stefanii urodził się 01 czerwca 1935 r. w m. Lipie w powiecie inowrocławskim. Jest ojcem czterech córek i dziadkiem pięciorga wnuków. Do Połupina rodzina Metlingów przyjechała w kwietniu 1946 r. Szkołę Podstawową ukończył w 1950 r. Od 1950 r. do 1952 r. uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Metalowej w Krośnie Odrz. W czasie nauki w Szkole Zawodowej uczęszczał na zajęcia dodatkowe gry na trąbce i perkusji. Od lipca 1952r. otrzymał nakaz pracy w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Połupinie. W październiku 1954 r. dostał powołanie do odbycia służby wojskowej, która trwała do października 1957 r. (przydział do orkiestry dętej). W listopadzie 1957 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Metalowym „KROMET” w Krośnie Odrz. na stanowisku tokarza narzędziowego. Pracując w tym zakładzie do lipca 1992 r. kształcił się i podwyższał swoje kwalifikacje, uzyskując tytuł mistrzowski w swoim zawodzie. Od sierpnia 1992 r. przeszedł na emeryturę. W 2010 r. Prezydent RP przyznał Panu Zygmuntowi Metlinga i Jego żonie Helenie medal za długoletnie pożycie małżeńskie.

W latach 2000 - 2002 był Radnym Gminy Dąbie. Od roku 1999 do 2010 r. był sołtysem wsi Połupin. Został wyróżniony za swoją pracę medalem 35-lecia Gminy Dąbie. Piastując tę funkcję cieszył się zaufaniem i wielkim autorytetem wśród mieszkańców. Poświęcał dużo czasu działalności społecznej. Był sprawnym organizatorem, który potrafił rozbudzić aktywność lokalnej społeczności i motywować mieszkańców do włączenia się w sprawy sołectwa. Zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków sołtysa pozwoliły zrealizować wiele zadań i inwestycji, które przyczyniły się do poprawy wizerunku wsi. Był inicjatorem budowy przedszkola w Połupinie oraz świetlicy wiejskiej. Pan Zygmunt Metlinga jest człowiekiem, którego cechuje życzliwość oraz bardzo wysoka kultura osobista.

Tytuł Honorowego Obywatela nadano Uchwałą NR VI/57/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015 r.  w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dąbie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-26
Data publikacji:2015-10-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2819