Kazimierz Jędrasiak

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2015

Kazimierz Jędrasiak urodził się 25 sierpnia 1945 r. w miejscowości Kwielice, pow. Głogów. Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu w zakresie ekonomii i technologii produkcji rolniczej. W 1979 r. uzyskał tytuł inżyniera rolnika. Od 1 czerwca 1966 r. do 30 czerwca 1969 r. pracował w gospodarstwie rolnym we wsi Kwielice. Od 1 czerwca 1969 r. do 31 marca 1977 r. pracował w Urzędzie Gminy w Radwanicach. Pracując  tam był m.in. przez 4 lata Naczelnikiem Gminy. Od 1 kwietnia 1977 r. do 31 marca 1980 r. był Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Legnicy. Od 10 maja 1980 r. był członkiem Kombinatu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gronowie gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

W tym czasie zakład odnosił sukcesy produkcyjne i był jedną z najlepiej prosperujących firm na rynku. 4 lipca 1994 r. został wybrany Wójtem Gminy Dąbie. Funkcję tę sprawował do 5 listopada 1998 r. W czasie swojej działalności zapoczątkował budowę sieci wodociągowej, budowę Domu Strażaka w Szczawnie, także inwestycje związane z budową dróg i chodników.  Zmodernizował i rozbudował szkoły w Gronowie i Szczawnie, gdzie odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Wykonał wiele inwestycji ze środków własnych. Otrzymał za swoją działalność wiele nagród i odznaczeń. Kaziemierz Jędrasiak w pełni wykorzystał szanse, jakie dały przemiany społeczno-gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych. Stworzył podwaliny pod dalszy rozwój Gminy Dąbie. Kazimierz Jędrasiak pełnił wiele ważnych funkcji. W latach 1990 - 1998 był Radnym Gminy Dąbie, Radnym Powiatu Krośnieńskiego w kadencji 1998 - 2002. Uchwałą Rady Gminy Dąbie z dnia 4 lipca 1994 r. został wybrany na delegata do Sejmiku Samorządowego. W 2008 roku został wyróżniony przez mieszkańców tytułem "Osobowość Gminy Dąbie". Był człowiekiem nietuzinkowym, dobrym gospodarzem. Zmarł w 2000 roku. Pamięć o Nim i Jego dokonaniach trwa do dzisiaj.

Tytuł Honorowego Obywatela nadano Uchwałą NR IX/73/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dąbie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-28
Data publikacji:2015-10-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2947