ks. Edward Romanów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2015

Ksiądz Edward Romanów urodził się w 1949 r. w miejscowości Grodziec. Był związany z Gminą Dąbie przez 25 lat. Posługę kapłańską pełnił w Parafii Pław  od stycznia 1981 r. do roku 2006. Był inicjatorem budowy kościoła w Szczawnie, gdzie razem z mieszkańcami dokonał tego czynu w trudnych latach stanu wojennego. Następnie przystąpił do budowy kościoła w Gronowie, gdzie równocześnie powstawało osiedle mieszkaniowe. Dzięki dobrej współpracy z samorządem przy kościele powstało przedszkole. Ksiądz Edward Romanów dbał o wszystkie kościoły w parafii i wykonywał tam sukcesywnie prace remontowe i konserwacyjne. Był także bardzo zaangażowany w pomoc rodzinom ubogim. 

Wraz z grupą mieszkańców Szczawna wykupił dom dla wielodzietnej rodziny. Na terenie Gminy Dąbie powołał Parafialny Zespół „Caritas”, który działał 7 lat, a parafianie otrzymali pomoc na kwotę około 100 tys. zł. W roku 2005 Zespół ten został wymieniony jako jeden z pięciu zespołów wyróżniających się w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Był pomysłodawcą nadania imienia biskupa Wojciecha Pluty filii przedszkola w Gronowie oraz nadania szkole podstawowej w Szczawnie imienia Jana Pawła II. Dzięki staraniom Księdza przeniesiono Dom Pomocy Społecznej do Szczawna, dzięki czemu pozostał w Gminie Dąbie. Tam jako kapelan służył pomocą i oddaniem pensjonariuszom. W 2008 roku w Plebiscycie na „Osobowość 35 –  lecia Gminy Dąbie” znalazł się w zaszczytnej wyróżnionej grupie mieszkańców. Organizował wiele pielgrzymek dzięki czemu potrafił zintegrować mieszkańców nawet w trudnych chwilach. Ksiadz Edward Romanów wykazał wyjatkowe zaangażowanie osobiste w tworzeniu duchowych podstaw społecznosci lokalnej. Swym działaniem, poświęceniem osobistego czasu oraz posiadanym szczególnym darem zjednywania sobie ludzi tworzył pozytywny klimat wokoł mieszkańców.

Tytuł Honorowego Obywatela nadano Uchwałą NR IX/74/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dąbie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-29
Data publikacji:2015-10-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3825