Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Informacja

Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 kwietnia 2024

INFORMACJA

Wójt Gminy Dąbie, informuje że na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2024. poz. 399) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Dąbie, zwraca się do mieszkańców o dostarczenie do tut. Urzędu poszczególnych dokumentów:

  • umowa z firmą asenizacyjną na wywóz nieczystości;
  • rachunki za wywóz nieczystości w roku 2023 (min. dwa).

W przypadku nie złożenia w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do 29.05.2024 r, Wójt Gminy Dąbie zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu ustalenia posiadanego zbiornika bezodpływowego, bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-04-10
Data publikacji:2024-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Kijewska
Liczba odwiedzin:130