ZARZĄDZENIE NR 101/2019 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z NGO oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2019

ZARZĄDZENIE NR 101/2019

WÓJTA GMINY DĄBIE

z dnia 5 września 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, zarządzam, co następuje:

 § 1

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 § 2

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z procedurą określoną w § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3

Uwagi i propozycje zmian mogą być zgłaszane na adres Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, telefonicznie pod numerem telefonu 68 888 60 23 oraz drogą elektroniczną na adres a.wawrzyniak@dabie.pl.

 § 4

 Przeprowadzenie konsultacji w terminie od 5.09.2019 r. do 18.09.2019 r. oraz czynności z tym związane powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego -  Agnieszce Wawrzyniak.

 § 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dąbie

/-/ Marcin Reczuch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-05
Data publikacji:2019-09-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Wawrzyniak
Liczba odwiedzin:574