„Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 października 2019

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

ogłasza

 

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach unijnych systemów jakości, tj.

  • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
  • chronionych nazw pochodzenia;
  • chronionych oznaczeń geograficznych;
  • rolnictwa ekologicznego;
  • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

 

oraz krajowych systemów jakości, tj.

  • Jakość Tradycja;
  • Quality Meat Program.

 

Termin składania wniosków: od 25 września 2019 r. do 8 listopada 2019 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

 

 

Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

 

OT Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
(52) 525-08-01

OT Poznań
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
(61) 856-06-01

OT Wrocław
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
(71) 356-39-19

OT Koszalin
ul. Partyzantów 15a
75-411 Koszalin
(94) 347-31-00

 
 

OT Gorzów Wlkp.
 ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 782-22-99

OT Olsztyn
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
(89) 524-88-00

OT Opole
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
(77) 400-09-39

OT Rzeszów
ul. Asnyka 7
35-001 Rzeszów
(17) 853-78-00

 

 

OT Szczecin
ul. Matejki 6B
71-615 Szczecin
(91) 814-42-00

OT Białystok
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok
(85) 664-31-50

OT Kraków
ul. Mogilska 104
31-546 Kraków
(12) 424-09-40

OT Warszawa
 Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
(22) 635-10-00

 

 

OT Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański
(58) 300-48-41

OT Częstochowa

ul. Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
(34) 378- 22- 36

OT Łódź
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
(42) 636-53-26

OT Lublin
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin
(81) 532-21-12

 

 

OT Kielce

ul. Piaskowa 18

25-323 Kielce

(41) 343-31-90

 

 

 

 

 

 

Tryb: wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej
http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 449).

 

Grzegorz Pięta

p.o. Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-14
Data publikacji:2019-10-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Wawrzyniak
Liczba odwiedzin:83