Ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew/krzewów zezwolenia na wycięcie drzew może występować wyłącznie właściciel nieruchomości.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2019

Od obowiązku zgłoszenia zamiaru usunięcia/uzyskania zezwolenia  na usunięcie zwolnione są:

 1. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 2. a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 3. b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 4. c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 5. krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 6. krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.
 7. drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 8. drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 9. drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach.

Postępowanie administracyjne wszczyna się na zgłoszenie strony. Pracownicy Gminy  przeprowadzą oględziny w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Po przeprowadzonych oględzinach Wójt  Gminy Dąbie w terminie 14 dni od daty oględzin może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej.

Brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na usunięcie drzewa. 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-29
Data publikacji:2019-10-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Wawrzyniak
Liczba odwiedzin:193