Jesteś tutaj: Start

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym

5 stycznia 2021

Podpisanie umowy na realizację inwestycji „Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w m. Połupin”

24 listopada 2020
Powiększ zdjęcie %20Podpisanie%20umowy%20na%20realizację%20inwestycji%20„Technologiczna%20zmiana%20stacji%20ujęcia%20wody%20na%20stację%20uzdatniania%20wody%20w%20m.%20Połupin”%20

                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Dąbie poprzez wysokiej jakości infrastrukturę techniczną związana z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na realizację inwestycji „Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w m. Połupin”

Komunikat dla mieszkańców Kosierza i Lubiatowa!

19 listopada 2020
Powiększ zdjęcie

Rozporządzenie Wojewody ASF 03.11.2020, Rozporządzenie Wojewody Odstrzał Sanitarny 03.11.2020

13 listopada 2020

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dn. 30.10.2020 poz 2485, obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dn. 30.10.2020 poz 2484

13 listopada 2020

Klub Dziecięcy „Maluszek”

23 października 2020
Powiększ zdjęcie %20Klub%20Dziecięcy%20''Maluszek''

                                                                             

Dziś Wójt Gminy Pan Marcin Reczuch odwiedził dzieci w klubie dziecięcym „Maluszek” w Szczawnie. Przekazał dla dzieci wózki spacerowe oraz radioodtwarzacz.

Klub Dziecięcy „Maluszek” w Szczawnie rozpoczął swoje funkcjonowanie w dniu 19 października br. Gmina Dąbie na utworzenie miejsc w Klubie Dziecięcym pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 324 264,16 zł  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi  priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejszy projekt realizowany jest od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc  świadczenia usług opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego osobom z terenu Gminy Dąbie poprzez utworzenie 9 miejsc w klubie dziecięcym i objęcie opieką dzieci w wieku do lat 3.

Gmina otrzymała również dotację z budżetu państwa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020  w wysokości 201987,40 zł:

 – na utworzenie nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym „Maluszek

w Szczawnie – 199287,40 zł,

- funkcjonowanie utworzonych miejsc – 2700 zł.

Czytaj więcej o: Klub Dziecięcy „Maluszek”

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020

 

 „Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”  

Janusz Korczak.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oświaty, także tym emerytowanym, serdecznie dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale  pięknej pracy pedagogicznej.

Niech wszystkie dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Helena Rewers–Polewka

Wójt Gminy Dąbie Marcin Reczuch

Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 5 października o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

13 października 2020

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

13 października 2020

 

 

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego otrzymanego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, informujemy, że w województwie lubuskim prognozuje się od godz. 17:00 13 października do godz. 12:00 14 października br. wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia od  35 mm do 50 mm.

Czytaj więcej o: INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Kondolencje dla rodziny śp. Ewy Kozłowskiej

9 października 2020

Podpisanie umowy dotyczącej realizacji inwestycji „Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.Pław” w ramach dużego zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”

1 października 2020
Powiększ zdjęcie Podpisanie%20umowy

                      

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Dąbie poprzez wysokiej jakości infrastrukturę techniczną związana z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

W dniu 01 października 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy została podpisana umowa na realizację inwestycji „Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.Pław” w ramach dużego zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”.

Wykonawcą zadania jest firma Biznes Works sp. z o.o z Wrocławia

Wartość udzielonego zadania wynosi 241 056,00 zł. w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonanie prac budowlanych w wyniku których na terenie oczyszczalni ścieków w Pławiu powstanie stacja zlewcza będąca miejscem zrzutu ścieków bytowych dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu Gminy Dąbie.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy dotyczącej realizacji inwestycji „Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.Pław” w ramach dużego zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”

WYKAZ NR 2/20 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DĄBIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.

30 września 2020

Prośba do mieszkańców.

24 września 2020

Szanowni Państwo,

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w Polsce, jak i na świecie, tegoroczne obchody Święta Niepodległości będą przebiegały w całkiem innej formie. Wójt Gminy Dąbie uroczyście otworzy wystawę zdjęć z okresu przedwojennego, międzywojennego, powojennego.

Zostanie stworzony również pokaz zdjęć, który będzie wyświetlany na budynku urzędu Gminy.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy, którzy posiadają w swoich zasobach zdjęcia z tego okresu o dostarczenie ich do nas do urzędu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: fotografie@dabie.pl , do dnia 18 października 2020.

Zdjęcia te zostaną zeskanowane, wydrukowane i przedstawione na wystawie. Najciekawsze z nich „pokolorujemy”. Osoby, które chcą przekazać nam fotografie, proszone są o pisemne wyrażenie zgody.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 68-888-60-01 lub 68-888-60-11.

 

Czytaj więcej o: Prośba do mieszkańców.

WYKAZ NR 1/20 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DĄBIE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

22 września 2020

INFORMACJA - GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU

16 września 2020

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU

informuje o możliwości składania ofert na opiekuna świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Dąbie  w miejscowości: Gronów, Trzebule, Kosierz, Szczawno, Połupin, Pław, Nowy Zagór.

I. Kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która spełnia następujące warunki:

Niezbędne:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  2. nie była karana za przestępstwa umyślne
  3. posiada wykształcenie pedagogiczne lub przygotowanie zawodowe, posiada doświadczenie w zakresie pracy na w/w stanowisku
  4. II.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

Współpraca z GKRPA i prowadzenie niezbędnej dokumentacji. Zaplanowanie i realizacja na 10 miesięcy.

Czytaj więcej o: INFORMACJA - GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU