Jesteś tutaj: Start

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wykaz nr 6/19 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie przeznaczonych do dzierżawy.

16 stycznia 2020

Pomaganie jest dziecinnie proste. Wystarczy tylko chcieć!

13 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie
 1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w naszej gminie w minioną niedzielę 12 stycznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie, gdzie zbierano pieniążki dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Wspólnymi siłami udało nam  się zgromadzić 11 062,27 zł i  214,36 euro - BRAWO. 
Czytaj więcej o: Pomaganie jest dziecinnie proste. Wystarczy tylko chcieć!

STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY DĄBIE W ROKU 2020.

13 stycznia 2020

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości określa Uchwała nr XXX/248/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2017 poz. 2286)

 

Podatek rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. (Mon. Pol. z 2019 r., poz. 1017)

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/1017/1

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,87,1,podatek-rolny.html

 

Podatek leśny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (Mon. Pol. z 2019 r., poz. 1018)

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/1018/1

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,85,1,podatek-lesny.html

 

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych określa Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2015 r., poz. 2232)

Czytaj więcej o: STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY DĄBIE W ROKU 2020.

Zasady ochrony drobiu przed chorobą – grypą ptaków -

10 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych
  z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane
  w przemysłowych fermach drobiu.
Czytaj więcej o: Zasady ochrony drobiu przed chorobą – grypą ptaków -

II miejsce na liście rankingowej - nowe inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Dąbie

8 stycznia 2020

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego Gmina Dąbie otrzyma dofinansowanie do realizacji inwestycji na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa, wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: II miejsce na liście rankingowej - nowe inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Dąbie

Kondolencje

7 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” (Ks.Jan Twardowski)
Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla rodziny zmarłego Stanisława Pasiuta – wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosierzu oraz długoletniego członka Gminnej Rady Narodowej, składa Wójt Gminy Dąbie wraz z pracownikami Urzędu Gminy Dąbie.

Czytaj więcej o: Kondolencje

Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych (podatki)

7 stycznia 2020

 

WÓJT GMINY DĄBIE ZAWIADAMIA, ŻE OD 01.01.2020 R. W CELU USPRAWNIENIA EWIDENCJI DOKONYWANYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO DLA KAŻDEGO ,,PODATNIKA” (WŁAŚCICIELA, POSIADACZA, UŻYTKOWNIKA) ZOSTAŁ UTWORZONY W BANKU PKO BP S.A. ODDZIAŁ KROSNO ODRZAŃSKIE, INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO SŁUŻĄCY DO DOKONYWANIA WPŁAT  Z WYŻEJ WYMIENIONYCH TYTUŁÓW.

NA DECYZJI WYMIAROWEJ (NAKAZIE PŁATNICZYM) NA ROK 2020 ZOSTANIE WSKAZANY INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO DO DOKONYWANIA WPŁAT ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH.

Czytaj więcej o: Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych (podatki)

Ważna informacja - Ptasia grypa u drobiu w Polsce!

3 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie

Życzenia Świąteczne Wójta Gminy Dąbie Pana Marcina Reczucha dla mieszkańców.

23 grudnia 2019

INFORMACJA

23 grudnia 2019
Powiększ zdjęcie

Informujemy, że w Wigilię Urząd Gminy czynny do godz. 11:00.
W dniu 27.12.2019 r. Urząd Gminy nieczynny.

Czytaj więcej o: INFORMACJA

Zaproszenie na konferencję - Innowacyjne Rolnictwo

23 grudnia 2019
Powiększ zdjęcie

Wigilia dla osób samotnych 2019 r.

17 grudnia 2019
Powiększ zdjęcie

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”
Ewangelia wg św. Łukasza 2, 10-1 l

Wigilia dla osób samotnych 2019 r.

Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres, którego nikt nie powinien przeżywać
w samotności. W związku z tym, w dniu 16 grudnia 2019 r. zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Dąbie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu, spotkanie wigilijne dla osób samotnych, które odbyło się w Domu Strażaka w Szczawnie.
Przy wspólnej wieczerzy spotkało się ponad 50 mieszkańców Gminy oraz zaproszeni goście Przewodnicząca Rady Gminy Dąbie Pani Helena Rewers-Polewka, Sekretarz Gminy Dąbie Pani Małgorzata Nowicka-Szymańska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie Pani Aneta Bencar, Ksiądz Proboszcz Andrzej Cieślak oraz Ksiądz Marek Zintara.

Czytaj więcej o: Wigilia dla osób samotnych 2019 r.

!! UWAGA ASF !!

13 grudnia 2019

 

!!! UWAGA !!!

NA TERENIE GMINY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

W ZWIĄZKU Z ASF

Czytaj więcej o: !! UWAGA ASF !!

Zgłoszenie dodatkowego polowania zbiorowego

10 grudnia 2019
Powiększ zdjęcie

Kiermasz Świąteczny

9 grudnia 2019
Powiększ zdjęcie

W dniu 08.12.2019 r. w Dąbiu odbył się kolejny już Kiermasz Świąteczny, który otworzył Wójt Gminy Pan Marcin Reczuch, zapraszając wszystkich obecnych do wspólnej zabawy.

Kiermasz zaszczycić miał gość specjalny. Na Jego przybycie oczekiwały niecierpliwie dzieci, które wykonały specjalny taniec oraz nawoływały św. Mikołaja.

Czytaj więcej o: Kiermasz Świąteczny