Jesteś tutaj: Start

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ORLIK 2012 W DĄBIU WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ !

6 maja 2020

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU ORLIK 2012

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Dąbie, w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obiekt sportowy Orlik 2012, zostanie otwarty 6 maja.

Boiska będą czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15.00 do 19.00.

 

KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:

 1. Zachowanie odległości min. 2 m między ćwiczącymi.
 2. Zasłanianie ust i nosa w drodze na i z obiektu. Na boisku nie ma obowiązku noszenia masek.
 3. Ograniczona liczba osób na boisku – max 6 plus trener/animator.
 4. Zgłaszanie animatorowi każdego wejścia na obiekt.
 5. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego.
 6. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
 7. Dezynfekcja urządzeń i sprzętu po każdym użyciu.
 8. Korzystanie wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.
 9. Zakaz wjazdu samochodami na teren obiektu.
 10. Wejście na boisko boczną bramą (od strony Brzeźnicy).
 11. Pozostałe zasady korzystania z obiektu zawarte są w regulaminie.

 

Czytaj więcej o: ORLIK 2012 W DĄBIU WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ !

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA - 4 MAJA

4 maja 2020
Powiększ zdjęcie

W myśl strażackiej dewizy:
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.”
Tyle powrotów - ile wyjazdów !

W Dniu Świętego Floriana wszystkim Strażakom składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wielu planów
i marzeń. Kierujemy też do Państwa słowa podziękowania za działalność ratowniczą i zaangażowanie w sprawy naszych sołectw i ich mieszkańców
oraz wszystkich, którym udzielacie pomocy i wsparcia. Chcielibyśmy wyrazić uznanie za pełnioną powinność, za Wasze poświęcenie i służbę drugiemu człowiekowi.
Wszystkim Strażakom życzymy, aby podejmowane przez Was działania były zawsze źródłem osobistej satysfakcji, powodem do dumy i społecznego uznania.
Życzą Wójt Gminy Dąbie Marcin Reczuch
i Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Helena Rewers-Polewka.

Czytaj więcej o: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA - 4 MAJA

Życzenia Wójta Gminy Dąbie Pana Marcina Reczucha z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2020

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

28 kwietnia 2020
Powiększ zdjęcie

Komunikat w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Biura MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 kwietnia 2020roku.

27 kwietnia 2020

Szanowni Mieszkańcy gmin z terenu działania MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr”.

Od 27 kwietnia 2020 roku przy niewielkich ograniczeniach biuro MZGOK w Krośnie Odrzańskim realizuje sprawy mieszkańców gmin z terenu działania Związku. Nadal obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa dla interesantów i pracowników:

-bezpośrednio ( przyjście do biura) załatwiane będą tylko sprawy pilne, po uprzednim umówieniu telefonicznym, dla wygody mieszkańców przy drzwiach  umieszczona jest skrzynka na korespondencję, którą można w niej umieszczać,

- zachęcamy do załatwiania spraw przez:  platformę e-PUAP, kontakt telefoniczny lub tradycyjną korespondencję.

 • dostępne telefony : 68 888-66-10;   68  888-66-14;   791-999-502;   68 888-66-13

Jednocześnie prosimy o dokonywanie wszelkich płatności w formie elektronicznej na wskazane w decyzjach rachunki bankowe.

 

Podstawa prawna §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r.poz 697).

 

                                                                                 Przewodniczący Zarządu MZGOK „ Odra-Nysa-Bóbr”

                                                                                                 Krystyna Bryszewska

Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Biura MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 kwietnia 2020roku.

Komunikat dotyczy funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminach Bobrowice , Bytnica, Dąbie, Gubin i Maszewo.

27 kwietnia 2020

Szanowni Mieszkańcy informujemy, że od 27 kwietna 2020 roku  PSZOKI w gminach należących do MZGOK będą czynne zgodnie z następującymi zasadami:

 1. PSZOKI będą czynne 1 dzień w tygodniu.
 2.  W poszczególnych gminach PSZOKI będą otwarte:

Bobrowice – piątek

Bytnica – wtorek

Dąbie – środa

Gubin – czwartek

Maszewo – piątek

 1. Wywóz śmieci do punktu należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z gminą.

 

     Przewodniczący Zarządu MZGOK „ Odra-Nysa-Bóbr”

     Krystyna Bryszewska

 

Czytaj więcej o: Komunikat dotyczy funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminach Bobrowice , Bytnica, Dąbie, Gubin i Maszewo.

Transmisja z otwarcia ofert na utworzenie Klubu dziecięcego „Maluszek” w Gminie Dąbie

17 kwietnia 2020

INFORMACJA dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2020r.

17 kwietnia 2020
Powiększ zdjęcie

Ważna informacja !

17 kwietnia 2020

W dniach 23-24 Kwietnia 2020 r. w związku z konserwacją sieci elektrycznej możliwe są przerwy w dostawie prądu.

Obszar Dąbie i Budynia

w dniach: 2020-04-23,

w godzinach: 23 kwi 09:00 - 23 kwi 11:00

Dąbie, działka 210,

Ośrodek Wypoczynkowy,

Szkolna działka 212/7,

Zielonogórska 10, 19, działki 210/11, /18, /23, 215/13, /18, /22, 

Zacisze 1, 2a, 2b, 2c, działki 215/7, 210/9,

Łużycka 12, 14, działka 28/3,

stacja pogodowa,

Budynia od 1 do 8, działki 4/1, 6/4, 8/1.

Obszar Dąbie

w dniach: 2020-04-24,

w godzinach: 24 kwi 08:00 - 24 kwi 10:00

działka 210/23,

Szkolna działka 212/7,

Zielonogórska działki 210/11, /18.

 

 

Czytaj więcej o: Ważna informacja !

Zmiana godzin otwarcia Urzędu Gminy.

10 kwietnia 2020

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 10.04.2020 r. URZĄD GMINY W DĄBIU CZYNNY BĘDZIE DO GODZINY 12.00.

 
Czytaj więcej o: Zmiana godzin otwarcia Urzędu Gminy.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19

10 kwietnia 2020

Informacje ogólne

 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

 

 

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Czytaj więcej o: Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBIE W SPRAWIE POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

7 kwietnia 2020

 

W związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. informuję, że przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z uwagi na ponoszenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 mogą się ubiegać o następujące ulgi w zapłacie zobowiązań wobec Gminy:
 
1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty podatku od nieruchomości na pisemny wniosek przedsiębiorcy składany przed upływem terminu płatności za należności podatkowe:
 • dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi za miesiące od kwietnia do czerwca 2020 r.
 • dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi z tytułu II raty podatku;
2. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty II raty podatku od środków transportowych płatnej w terminie do dnia 15 września 2020 r. – na pisemny wniosek przedsiębiorcy składany po dniu 31 lipca 2020 r.;
3. Odroczenie terminu płatności należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wraz z opłatą abonamentową za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.;
4. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu za najem gminnych lokali użytkowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku zakazu jej prowadzenia – za okres stanu zagrożenia epidemicznego.
 
Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Okres, na jaki przedsiębiorca może wnioskować o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty nie powinien być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
Jednocześnie informuję, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za rok 2020 można wnieść w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Pomoc de minimis

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z tym, że udzielenie ulgi może stanowić dla przedsiębiorcy pomoc publiczną (pomoc de minimis).
 
Do pobrania:

3. Wnioski i dokumenty należy składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP Urzędu Gminy Dąbie (/9kiuf0j03s/skrytka),
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4 , 66-615 Dąbie
 • poprzez umieszczenie w skrzynce pocztowej umieszczonej na budynku Urzędu Gminy Dąbie (adres jw.)

4. Kontakt

 • w sprawie ulg w zapłacie należności podatkowych pod numerem telefonu 68 888 6021
 • w sprawie ulg w zapłacie należności z tytułu czynszu, opłat za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków pod numerem telefonu 68 888 6018
Z uwagi na stan epidemii prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBIE W SPRAWIE POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

K O M U N I K A T

25 marca 2020
Powiększ zdjęcie

INFORMACJA!

24 marca 2020
Powiększ zdjęcie

Ważna informacja !

23 marca 2020
Powiększ zdjęcie