Jesteś tutaj: Start

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wideokonferencja z aktorką Panią Emilią Krakowską oraz psychologiem Panem Tomaszem Kozłowskim

15 października 2015
Powiększ zdjęcie akcja%20orange%201

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu przystąpiła do programu Fundacji Orange: Akcja: e-motywacja. Celem projektu jest aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Uczestnicy Akcji: e-motywacji są zapraszani do udziału w przygodzie z odkrywaniem…siebie!

Czytaj więcej o: Wideokonferencja z aktorką Panią Emilią Krakowską oraz psychologiem Panem Tomaszem Kozłowskim

„By godnie żyć aż do końca...”

14 października 2015
Powiększ zdjęcie

W dniu 13.10.2015 r. kilkadziesiąt osób wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”, która  po raz pierwszy została zorganizowana w Kosierzu z inicjatywy Pani Heleny Rewers - Polewka - sołtys i radnej miejscowości Kosierz, przy współpracy Wójta Gminy Dąbie Pani Krystyny Bryszewskiej, Zastępcy Wójta Pana Piotra Winnika oraz członków Stowarzyszenia Kosierz To My. Celem akcji jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby zielonogórskiego hospicjum im. Lady Ryders of Warsaw poprzez sprzedaż cebulek żonkili. Przedsięwzięcie ma również przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w ostatnim okresie życia. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei.

Czytaj więcej o: „By godnie żyć aż do końca...”

Obchody Dnia Seniora w Łagowie

9 października 2015
Powiększ zdjęcie

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.

Aby zwrócić uwagę jak ważne i potrzebne jest to święto, w dniu 07.10.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Łagowie po raz kolejny odbył się wieczorek muzyczno - taneczny z okazji Dnia Seniora zorganizowany przez Wójta Gminy Dąbie Krystynę Bryszewską oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu. Impreza ta wpisuje się w kalendarz obchodów XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Czytaj więcej o: Obchody Dnia Seniora w Łagowie

"Pola Nadziei" - wspomagamy akcję na rzecz hospicjum w Zielonej Górze

7 października 2015
Powiększ zdjęcie

Ogólnopolska Kampania „Pola Nadziei” to program stworzony ponad 60 lat temu, pomagający chorym na raka. Co roku - w okolicy 4 października (Międzynarodowy Dzień Opieki Hospicyjnej), tysiące ludzi na całym świecie sadzi żonkile, w różnych miejscach. Jest to symboliczny akt solidarności z umierającymi. Celem akcji jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby hospicjów. Fundusze pochodzą ze sprzedaży sadzonek żonkili. Przedsięwzięcie ma również przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy  i opieki w ostatnim okresie życia. Poza pozyskiwaniem funduszy na potrzeby hospicjów, podczas kampanii propaguje się hospicyjną i domową opiekę paliatywną w społeczeństwie.

Czytaj więcej o: "Pola Nadziei" - wspomagamy akcję na rzecz hospicjum w Zielonej Górze

Spotkanie Wójta ze Starostą w sprawie dróg

6 października 2015
Powiększ zdjęcie Wójt%20i%20Starosta

W dniu 5 października br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Dąbie Pani Krystyny Bryszewskiej oraz Starosty Krośnieńskiego Pana Mirosława Glaza w sprawie  remontu i przebudowy dróg powiatowych z obszaru Gminy Dąbie oraz realizacji tych zadań przy współfinansowaniu ze środków Gminy Dąbie i Powiatu Krośnieńskiego.

Czytaj więcej o: Spotkanie Wójta ze Starostą w sprawie dróg

Inauguracja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

1 października 2015
Powiększ zdjęcie

Koordynator Centrum Aktywnego Seniora w Gminie Dąbie, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim Pan Wojciech Brodziński został powołany do pełnienia funkcji Przedstawiciela naszego środowiska w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. Inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów będzie stanowić ważny etap tworzenia ogólnopolskiej reprezentacji osób starszych, konsolidacji środowisk seniorskich oraz budowania partnerskich relacji polskich seniorów z parlamentem i rządem.

Czytaj więcej o: Inauguracja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Konferencja OWES „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej – podsumowania i plany"

1 października 2015
Powiększ zdjęcie

W dniu 17 września br. odbyła się konferencja OWES subregionu zielonogórskiego „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej – podsumowania i plany". Przedmiotem spotkania były dobre praktyki działań partnerstw lokalnych, spółdzielni socjalnych oraz plany rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim na najbliższe lata. Konferencja była również doskonałą okazją do zaprezentowania Partnerstwa działającego w naszej Gminie - jednego z modelowych rozwiązań w dziedzinie partnerstw lokalnych utworzonych przy wsparciu OWES. Partnerstwo jest przykładem udanej i rozwojowej współpracy na linii samorząd – obywatele – organizacje pozarządowe. Efektem partnerstwa jest niezwykła aktywizacja wsi Kosierz, której mieszkańcy podjęli szereg inicjatyw na rzecz rozwoju miejscowości (remont świetlicy, boisko, park).

Czytaj więcej o: Konferencja OWES „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej – podsumowania i plany"

Zaproszenie na obchody Dnia Seniora

29 września 2015
Powiększ zdjęcie

Wójt Gminy Dąbie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu serdecznie zaprasza wszystkich seniorów w wieku 60+ do udziału w wieczorku muzyczno - tanecznym, który odbędzie się w dniu 7 października 2015 r., o godz. 16.00. w świetlicy wiejskiej w Łagowie. 

Czytaj więcej o: Zaproszenie na obchody Dnia Seniora

Informacja dla mieszkańców Gminy Dąbie dotycząca godzin odbierania odpadów komunalnych

28 września 2015

W związku z licznymi monitami otrzymywanymi od firmy odbierającej odpady komunalne przypomina się mieszkańcom Gminy Dąbie, że odpady odbierane są od godziny 6:00 do godziny 20:00 zgodnie z harmonogramem.

/-/ Wójt Gminy Dąbie
Krystyna Bryszewska

Czytaj więcej o: Informacja dla mieszkańców Gminy Dąbie dotycząca godzin odbierania odpadów komunalnych

VII Lubuski Kongres Kobiet

28 września 2015

Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne na rzecz przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” na lata 2014-2020

21 września 2015
Powiększ zdjęcie

„Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” serdecznie Zaprasza Mieszkańców Gminy Dąbie na otwarte spotkanie konsultacyjne na rzecz przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” na lata 2014-2020. Chcemy poznać Państwa cenne uwagi i opinie w procesie wyznaczania kierunków rozwoju Waszej Gminy oraz całego obszaru LGD. Tematem przewodnim będzie diagnoza obszaru, analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, celów LSR oraz zebranie uwag od uczestników.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne na rzecz przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” na lata 2014-2020

Zaproszenie na spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu

21 września 2015

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu oraz Centrum Aktywnego Seniora

                      bibliotekaCAS

zapraszają na spotkanie seniorów ( i wszystkich chętnych), które odbędzie się w dniu 8 października br.,

o godz. 11:00, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu ul. Strażacka 4.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu

Badanie ankietowe wśród mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło

16 września 2015
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo! 


Serdecznie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które pomogą nam w opracowaniu nowej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło

                                                                              

Czytaj więcej o: Badanie ankietowe wśród mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

15 września 2015
Powiększ zdjęcie

Zarządzeniem nr 99/2015 Wójta Gminy Dąbie z dnia 15 września 2015 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".

Organizacje mają 14 dni na zgłoszenie uwag do projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Informacja dot. konstruowania budżetu na rok 2016

4 września 2015