Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023 - 2030

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2023
Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023-2030
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 225 ze zm.), uchwałą Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbie oraz uchwałą Nr XXXII/210/2022 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji
zapraszam
sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Dąbie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023-2030.
 
Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 21 września 2023 r. do 26 października 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.
 
Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:
  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Dąbie ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@dabie.pl , m.kijewska@dabie.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-09-07
Data publikacji:2023-09-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Kijewska
Liczba odwiedzin:62