DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 kwietnia 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

DOFINANSOWANIE: 148 762,92 zł

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 148 762,92 zł

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach kulturalnych, społecznych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
  5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W wyniku realizacji Programu: pomoc i wsparcie otrzyma 6 mieszkańców Gminy Dąbie z  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku do ukończenia 16 r.ż.. Wykonanych zostanie w sumie 2 738 godzin usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością. Na umowy cywilnoprawne zatrudnionych zostanie 6 asystentów od miesiąca kwietnia 2024 r.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Gminy Dąbie, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Zakwalifikowanie do Programu a także zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zgodnie z założeniami Programu a także przyznanymi środkami finansowymi.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-04-15
Data publikacji:2024-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Kijewska
Liczba odwiedzin:107