Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY DĄBIE W ROKU 2020.

13 stycznia 2020

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości określa Uchwała nr XXX/248/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2017 poz. 2286)

 

Podatek rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. (Mon. Pol. z 2019 r., poz. 1017)

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/1017/1

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,87,1,podatek-rolny.html

 

Podatek leśny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (Mon. Pol. z 2019 r., poz. 1018)

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/1018/1

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,85,1,podatek-lesny.html

 

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych określa Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2015 r., poz. 2232)

Zasady ochrony drobiu przed chorobą – grypą ptaków -

10 stycznia 2020
Przejdź do - Zasady ochrony drobiu przed chorobą – grypą ptaków -

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych
  z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane
  w przemysłowych fermach drobiu.
Czytaj więcej o: Zasady ochrony drobiu przed chorobą – grypą ptaków -

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-26
Data publikacji:2015-05-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:26137