dabie.pl

Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu zaprasza do udziału w konkursie "Zajączek Wielkanocny"

 

CEL KONKURSU:

1. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci, młodzież i dorosłych z  Gminy Dąbie własnych pomysłów i technik wykonania ozdób wielkanocnych.

2. Rozwijanie wrażliwości, kreatywności i kształtowanie wyobraźni plastycznej.

3. Zapoznanie z różnorodnością form plastycznych.

4. Kultywowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu.

2. Adresatami konkursu są dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy Dąbie.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej-  Zajączka Wielkanocnego.

4. Technika i wielkość prac dowolna.

5. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 2 prace, które nie były  wcześniej wystawiane i nagradzane( opiekunów prosi się o wstępną selekcję prac).

6. Prace powinny zawierać trwale umocowaną metryczkę- imię, nazwisko,  wiek autora, nazwę placówki.

7. Prace należy dostarczać do siedziby GBP w Dąbiu do dnia 15.04.2014r.

8. Komisja konkursowa powołana przez organizatorki dokona oceny prac i  przyzna nagrody.

9. Kryteria oceny: samodzielność wykonania, oryginalność, estetyka, nawiązanie  do tematu, pomysłowość, wartości artystyczne.

10. Lista laureatów i termin rozdania nagród zostaną podane telefonicznie. Organizator  zastrzega sobie prawo do nie zwracania prac konkursowych i zaprezentowania  ich na wystawie konkursowej.

11. W przypadku nie odebrania nagród w wyznaczonym przez Organizatora  terminie, wygrane przechodzą na konto kolejnych konkursów organizowanych  przez GBP w Dąbiu.

12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom.

 

 

KONTAKT: GBP W Dąbiu

ul. Strażacka 4 Dąbie

Tel. 68-383-21-10

email. biblioteka@dabie.pl

 

 

 

 

 

 

Źródło: GBP Dąbie
Konkurs "Zajączek Wielkanocny"