Jesteś tutaj: Start

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ŁAGÓW

17 lutego 2020
Powiększ zdjęcie

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI KOSIERZ I LUBIATÓW

17 lutego 2020
Powiększ zdjęcie

OGŁOSZENIE nr 6840.6.2020.MS w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz I przetargu ustnego ograniczonego.

10 lutego 2020

INFORMACJA

28 stycznia 2020

Dnia  31.01.2020 r. w budynku Urzędu Gminy Dąbie o godz. 13.00, odbędzie się dyżur Radnej Powiatowej Krystyny Bryszewskiej .

Czytaj więcej o: INFORMACJA

ZAKAZ WSTĘPU DO JEZIORA W DĄBIU.

22 stycznia 2020

❗️❗️ UWAGA MIESZKAŃCY❗️❗️

ZAKAZ WSTĘPU DO JEZIORA W DĄBIU.

BADANIA MIKROSKOPOWE POBRANYCH PRÓBEK Z JEZIORA W DĄBIU WSKAZAŁY NA WYSTĘPOWANIE ZIMOWEGO ZAKWITU SINIC.

Czytaj więcej o: ZAKAZ WSTĘPU DO JEZIORA W DĄBIU.

Wszystkim Babciom i Dziadkom

21 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie

Wszystkim Babciom i Dziadkom  w dniu ich Święta składamy serdeczne życzenia:

 dużo zdrowia, pogody ducha, radości życia i rozwijania swoich pasji

oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodzinnym.

Życzy Wójt Gminy Dąbie Marcin Reczuch
oraz Przewodnicząca Rady Gminny Dąbie Helena Rewers-Polewka.

 

Czytaj więcej o: Wszystkim Babciom i Dziadkom

Wykaz nr 6/19 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie przeznaczonych do dzierżawy.

16 stycznia 2020

Pomaganie jest dziecinnie proste. Wystarczy tylko chcieć!

13 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie
 1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w naszej gminie w minioną niedzielę 12 stycznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie, gdzie zbierano pieniążki dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Wspólnymi siłami udało nam  się zgromadzić 11 062,27 zł i  214,36 euro - BRAWO. 
Czytaj więcej o: Pomaganie jest dziecinnie proste. Wystarczy tylko chcieć!

STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY DĄBIE W ROKU 2020.

13 stycznia 2020

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości określa Uchwała nr XXX/248/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2017 poz. 2286)

 

Podatek rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. (Mon. Pol. z 2019 r., poz. 1017)

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/1017/1

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,87,1,podatek-rolny.html

 

Podatek leśny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (Mon. Pol. z 2019 r., poz. 1018)

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/1018/1

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,85,1,podatek-lesny.html

 

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych określa Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2015 r., poz. 2232)

Czytaj więcej o: STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY DĄBIE W ROKU 2020.

Zasady ochrony drobiu przed chorobą – grypą ptaków -

10 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych
  z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane
  w przemysłowych fermach drobiu.
Czytaj więcej o: Zasady ochrony drobiu przed chorobą – grypą ptaków -

II miejsce na liście rankingowej - nowe inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Dąbie

8 stycznia 2020

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego Gmina Dąbie otrzyma dofinansowanie do realizacji inwestycji na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa, wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: II miejsce na liście rankingowej - nowe inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w Gminie Dąbie

Kondolencje

7 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” (Ks.Jan Twardowski)
Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla rodziny zmarłego Stanisława Pasiuta – wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosierzu oraz długoletniego członka Gminnej Rady Narodowej, składa Wójt Gminy Dąbie wraz z pracownikami Urzędu Gminy Dąbie.

Czytaj więcej o: Kondolencje

Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych (podatki)

7 stycznia 2020

 

WÓJT GMINY DĄBIE ZAWIADAMIA, ŻE OD 01.01.2020 R. W CELU USPRAWNIENIA EWIDENCJI DOKONYWANYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO DLA KAŻDEGO ,,PODATNIKA” (WŁAŚCICIELA, POSIADACZA, UŻYTKOWNIKA) ZOSTAŁ UTWORZONY W BANKU PKO BP S.A. ODDZIAŁ KROSNO ODRZAŃSKIE, INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO SŁUŻĄCY DO DOKONYWANIA WPŁAT  Z WYŻEJ WYMIENIONYCH TYTUŁÓW.

NA DECYZJI WYMIAROWEJ (NAKAZIE PŁATNICZYM) NA ROK 2020 ZOSTANIE WSKAZANY INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO DO DOKONYWANIA WPŁAT ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH.

Czytaj więcej o: Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych (podatki)

Ważna informacja - Ptasia grypa u drobiu w Polsce!

3 stycznia 2020
Powiększ zdjęcie

Życzenia Świąteczne Wójta Gminy Dąbie Pana Marcina Reczucha dla mieszkańców.

23 grudnia 2019