Jesteś tutaj: Start

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 
 

Artykuły

Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Lubuskiego

23 października 2017

Z wielką radością informujemy Państwa, że Wójt Gminy Dąbie, Pani Krystyna Bryszewska za swoje zasługi dla Wójewództwa Lubuskiego została uhonorowana "Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Lubuskiego".  Życzymy Pani Wójt, radości, zdrowia, satysfakcji oraz realizacji marzeń.

 

Czytaj więcej o: Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Lubuskiego

Dzień Seniora w Gminie Dąbie.

18 października 2017
Powiększ zdjęcie

W dniu 17 października odbył się Dzien Seniora. Na zaproszenie Wójta Gminy Dąbie licznie przybyli seniorzy naszej Gminy.

Czytaj więcej o: Dzień Seniora w Gminie Dąbie.

Konkurs Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu.

18 października 2017
Powiększ zdjęcie

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu ogłasza konkurs pod tytułem: "Wesoła Kraina Juliana Tuwima"

Czytaj więcej o: Konkurs Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu.

Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego dotyczące odpadów z działalności rolniczej.

18 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Dąbie.

17 października 2017
Powiększ zdjęcie

W dniu 13 października w Gminie Dąbie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Dąbie.

Komunikat ZUS-u w sprawie zmian zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

17 października 2017
Powiększ zdjęcie

Wniosek o udzielenie bonifikaty z tytułu przerw w dostawie energii.

12 października 2017
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo, w związku z przerwami w dostawie energii elektrycznej istnieje możliwość złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty. Informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8504000. Poniżej link, z którego można pobrać wniosek o udzielenie bonifikaty. https://www.operator.enea.pl/dladomu/obslugaklientaikontakt/plikidopobrania

 

Czytaj więcej o: Wniosek o udzielenie bonifikaty z tytułu przerw w dostawie energii.

KOMUNIKAT WÓJTA

12 października 2017
KOMUNIKAT
 
Wójt Gminy Dąbie zawiadamia, że w wyniku badań wody i decyzji wydanej przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w dniu 12 października 2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia w m. Połupin. Badania wykazały minimalne zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych. Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie i odkażanie studni zbiorczej), zlecone zostało powtórne badanie wody. W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w m. Połupin na ul. Osiedlowej (przy blokach). Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na tablicach ogłoszeń oraz przez sołtysa wsi.
 
Wójt Gminy Dąbie
/-/ Krystyna Bryszewska

 

 

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA

KOMUNIKAT WÓJTA

12 października 2017
KOMUNIKAT
 
Wójt Gminy Dąbie zawiadamia, że w wyniku badań wody i decyzji wydanej przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w dniu 12 października 2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia w m. Lubiatów. Badania wykazały minimalne zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych. Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie i odkażanie studni zbiorczej), zlecone zostało
powtórne badanie wody. W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w m. Lubiatów (na placu przy sklepie spożywczym) . Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na tablicach ogłoszeń oraz przez sołtysa wsi.
 
Wójt Gminy Dąbie
/-/ Krystyna Bryszewska
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA

KOMUNIKAT WÓJTA

12 października 2017
KOMUNIKAT
 
Wójt Gminy Dąbie zawiadamia, że w wyniku badań wody i decyzji wydanej przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim w dniu 12 października 2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia w m. Kosierz. Badania wykazały minimalne zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych. Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie i odkażanie studni zbiorczej ), zlecone zostało
powtórne badanie wody. W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w m. Kosierz (przy świetlicy wiejskiej). Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na tablicach ogłoszeń oraz przez sołtysa wsi.
 
Wójt Gminy Dąbie
/-/ Krystyna Bryszewska
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA

Informacja dotycząca płatności za odpady komunalne.

11 października 2017

 

 

INFORMACJA

 

 

 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy dotyczącymi płatności za odpady komunalne od dnia 01.10.2017r. , Urząd Gminy w Dąbiu informuje, że tak jak dotychczas należności należy regulować poprzez otrzymane książeczki opłat i w tej samej wysokości do dnia 15 każdego miesiąca.

 

Odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramami dostarczonymi

 

do wszystkich mieszkańców Gminy przez Międzygminny Związek Odra-Nysa-Bóbr

 

z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Wojska Polskiego 3.

 

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca płatności za odpady komunalne.

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

10 października 2017
Anna Satała

ZARZĄDZENIE NR 103/2017

WÓJTA GMINY DĄBIE

 

z dnia 10 października 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2016 r. poz. 1817, 1948; z 2017 r. poz. 573 i 60) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, zarządzam, co następuje:

  

§ 1 Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

 

 

§2

 

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z procedurą określoną w § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3 Uwagi i propozycje zmian mogą być zgłaszane na adres Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, telefonicznie pod numerem telefonu 68 888 60 07 oraz drogą elektroniczną na adres a.satala@dabie.pl.

 

 

 

§ 4 Przeprowadzenie konsultacji w terminie od 10.10.2017 r. do 24.10.2017 r. oraz czynności z tym związane powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego - Annie Satała.

 

 

 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Dąbie

 

/-/ Krystyna Bryszewska

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Informacja od dystybutora energii elektrycznej.

9 października 2017
Powiększ zdjęcie

Z informacji uzyskanych od dystrybutora energii elektrycznej "ENEA" oddział Zielona Góra informujemy, że "Enea" planuje podłączyć odbiorców nie mających energii elektrycznej, w Łagowie,  Ciemnicach, Trzebuli, Kosierzu do końca doby.

Czytaj więcej o: Informacja od dystybutora energii elektrycznej.

Harmonogram odbioru pojemników na odpady.

4 października 2017

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów na terenie naszej Gminy.

Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru pojemników na odpady.

Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od dnia 1 października 2017r.

3 października 2017

W linku dostępny wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od dnia 1 października 2017r.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/system/obj/3034_bip.pdf

Czytaj więcej o: Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od dnia 1 października 2017r.