Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Spotkanie Wójta ze Starostą w sprawie dróg

6 października 2015
Powiększ zdjęcie Wójt%20i%20Starosta

W dniu 5 października br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Dąbie Pani Krystyny Bryszewskiej oraz Starosty Krośnieńskiego Pana Mirosława Glaza w sprawie  remontu i przebudowy dróg powiatowych z obszaru Gminy Dąbie oraz realizacji tych zadań przy współfinansowaniu ze środków Gminy Dąbie i Powiatu Krośnieńskiego.

Czytaj więcej o: Spotkanie Wójta ze Starostą w sprawie dróg

Inauguracja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

1 października 2015
Powiększ zdjęcie

Koordynator Centrum Aktywnego Seniora w Gminie Dąbie, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim Pan Wojciech Brodziński został powołany do pełnienia funkcji Przedstawiciela naszego środowiska w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. Inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów będzie stanowić ważny etap tworzenia ogólnopolskiej reprezentacji osób starszych, konsolidacji środowisk seniorskich oraz budowania partnerskich relacji polskich seniorów z parlamentem i rządem.

Czytaj więcej o: Inauguracja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Konferencja OWES „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej – podsumowania i plany"

1 października 2015
Powiększ zdjęcie

W dniu 17 września br. odbyła się konferencja OWES subregionu zielonogórskiego „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej – podsumowania i plany". Przedmiotem spotkania były dobre praktyki działań partnerstw lokalnych, spółdzielni socjalnych oraz plany rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim na najbliższe lata. Konferencja była również doskonałą okazją do zaprezentowania Partnerstwa działającego w naszej Gminie - jednego z modelowych rozwiązań w dziedzinie partnerstw lokalnych utworzonych przy wsparciu OWES. Partnerstwo jest przykładem udanej i rozwojowej współpracy na linii samorząd – obywatele – organizacje pozarządowe. Efektem partnerstwa jest niezwykła aktywizacja wsi Kosierz, której mieszkańcy podjęli szereg inicjatyw na rzecz rozwoju miejscowości (remont świetlicy, boisko, park).

Czytaj więcej o: Konferencja OWES „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej – podsumowania i plany"

Zaproszenie na obchody Dnia Seniora

29 września 2015
Powiększ zdjęcie

Wójt Gminy Dąbie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu serdecznie zaprasza wszystkich seniorów w wieku 60+ do udziału w wieczorku muzyczno - tanecznym, który odbędzie się w dniu 7 października 2015 r., o godz. 16.00. w świetlicy wiejskiej w Łagowie. 

Czytaj więcej o: Zaproszenie na obchody Dnia Seniora

VII Lubuski Kongres Kobiet

28 września 2015

Informacja dla mieszkańców Gminy Dąbie dotycząca godzin odbierania odpadów komunalnych

28 września 2015

W związku z licznymi monitami otrzymywanymi od firmy odbierającej odpady komunalne przypomina się mieszkańcom Gminy Dąbie, że odpady odbierane są od godziny 6:00 do godziny 20:00 zgodnie z harmonogramem.

/-/ Wójt Gminy Dąbie
Krystyna Bryszewska

Czytaj więcej o: Informacja dla mieszkańców Gminy Dąbie dotycząca godzin odbierania odpadów komunalnych

Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne na rzecz przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” na lata 2014-2020

21 września 2015
Powiększ zdjęcie

„Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” serdecznie Zaprasza Mieszkańców Gminy Dąbie na otwarte spotkanie konsultacyjne na rzecz przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” na lata 2014-2020. Chcemy poznać Państwa cenne uwagi i opinie w procesie wyznaczania kierunków rozwoju Waszej Gminy oraz całego obszaru LGD. Tematem przewodnim będzie diagnoza obszaru, analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, celów LSR oraz zebranie uwag od uczestników.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne na rzecz przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” na lata 2014-2020

Zaproszenie na spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu

21 września 2015

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu oraz Centrum Aktywnego Seniora

                      bibliotekaCAS

zapraszają na spotkanie seniorów ( i wszystkich chętnych), które odbędzie się w dniu 8 października br.,

o godz. 11:00, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu ul. Strażacka 4.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbiu

Badanie ankietowe wśród mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło

16 września 2015
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo! 


Serdecznie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które pomogą nam w opracowaniu nowej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło

                                                                              

Czytaj więcej o: Badanie ankietowe wśród mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

15 września 2015
Powiększ zdjęcie

Zarządzeniem nr 99/2015 Wójta Gminy Dąbie z dnia 15 września 2015 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".

Organizacje mają 14 dni na zgłoszenie uwag do projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”