Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego

10 lutego 2016
Powiększ zdjęcie
W dniu 10 lutego 2016 r., o godz. 10.00, w Pławiu odbyło się spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego na drodze krajowej nr 32 w obrębie przejścia dla pieszych. W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Wójta Gminy Dąbie Pan Piotr Winnik, Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Pan Marcin Reczuch, Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Radny Powiatu Pan Leszek Turczyniak, Radny Gminy Dąbie Pan Franciszek Hybner oraz Rada Sołecka wsi Pław.
Czytaj więcej o: Spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego

Głosujmy na dąb Bolko

8 lutego 2016
Powiększ zdjęcie

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w miejscowości Pław

5 lutego 2016
Powiększ zdjęcie

W dniu 4 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Dąbie, z inicjatywy Wójta Gminy Dąbie Pani Krystyny Bryszewskiej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dąbie Pana Marcina Reczucha odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, w którym uczestniczyli także Radny wsi Pław Pan Franciszek Hybner oraz Rada Sołecka wsi Pław. Podczas spotkania omówiono postulaty dot. zapewnienia bezpieczeństwa w ramach przejścia dla pieszych w miejscowości Pław. Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Pani Katarzyna Kondracka zobowiązała się do zainstalowania pulsacyjnych świateł ostrzegawczych, montażu barierek ochronnych i utwardzenia pobocza w rejonie przejścia dla pieszych. Zdaniem przedstawicieli GDDKiA powyższe czynności zostaną zrealizowane niezwłocznie.

Czytaj więcej o: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w miejscowości Pław

Konferencja „Razem dla rozwoju - Współpraca w partnerstwach samorządowych”

2 lutego 2016
Powiększ zdjęcie

29 stycznia br. Sekretarz Gminy Małgorzata Nowicka uczestniczyła w konferencji informacyjnej „Razem dla rozwoju - Współpraca w partnerstwach samorządowych”. Konferencja odbyła się w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia był Związek Miast Polskich i Ministerstwo Rozwoju a jednym z partnerów Związek Powiatów Polskich.

Czytaj więcej o: Konferencja „Razem dla rozwoju - Współpraca w partnerstwach samorządowych”

Spotkanie noworoczne: Powiat Dla Wszystkich

2 lutego 2016
Powiększ zdjęcie

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska oraz Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Pan Marcin Reczuch 29 stycznia br. uczestniczyli w spotkaniu noworocznym, zorganizowanym w hali sportowej ZSP w Krośnie Odrzańskim, pod hasłem: Powiat Dla Wszystkich. Podczas spotkania zaprezentowano i podsumowano działalność powiatu w 2015 roku oraz przedstawiono plany na 2016 rok. Starosta Krośnieński Pan Mirosław Glaz wręczył wyróżnienia i podziękowania za wyjątkowe inicjatywy i przedsięwzięcia, które miały miejsce w 2015 roku. Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska oraz Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Pan Marcin Reczuch odebrali Kryształowy Laur za ponadgminne inicjatywy na rzecz rozwoju Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku.

Czytaj więcej o: Spotkanie noworoczne: Powiat Dla Wszystkich

25-lecie Podokręgu Krosno Odrzańskie z turniejem halowym w tle

2 lutego 2016
Powiększ zdjęcie

31 stycznia br. Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska uczestniczyła w obchodach 25-lecia Podokręgu Krosno Odrzańskie, zorganizowanych w Bobrowicach. Z tej okazji rozegrano piłkarski turniej halowy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz działacze i prezesi klubów Podokręgu Krosno Odrzańskie. Prezes LZPN Robert Skowron uhonorował zasłużonych działaczy Podokręgu za osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój i promocję lubuskiej piłki. Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska została uhonorowana Brązową Odznaką Honorową LZPN - wyróżnieniem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej za zasługi dla piłkarstwa lubuskiego.

Czytaj więcej o: 25-lecie Podokręgu Krosno Odrzańskie z turniejem halowym w tle

Spotkanie informacyjne: "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich"

2 lutego 2016
Powiększ zdjęcie

W dniu 1.02.2016 r., w świetlicy wiejskiej w Dąbiu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ubiegania się o środki na realizację lokalnych działań w ramach projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich" . W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Wójta Gminy Dąbie Pan Piotr Winnik, Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Pan Marcin Reczuch oraz przedstawiciele grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dąbie. 

Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne: "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich"

XII Sesja Rady Gminy Dąbie

29 stycznia 2016
Powiększ zdjęcie

28 stycznia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbiu odbyła się XII Sesja Rady Gminy Dąbie. Rada przyjęła komplet następujących uchwał: 

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2016 r.

Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

Czytaj więcej o: XII Sesja Rady Gminy Dąbie

Komunikat meteorologiczny

29 stycznia 2016

Trwa konkurs "Kobiety na start” - dla grup kobiet wspólnie działających na rzecz integracji społecznej, promocji i kultywowania lokalnej tradycji

28 stycznia 2016
Powiększ zdjęcie konkurs%20Kobiety%20na%20start

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie “Kobiety na start” skierowanym do aktywnych grup kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich. Konkurs jest wynikiem akcji „KGW na start”, którą pod koniec 2014 roku zapoczątkował "Tygodnik Poradnik Rolniczy". W konkursie mogą wziąć udział grupy kobiet, które nie zawsze są zrzeszone i nie działają pod szyldem stowarzyszenia. Są po prostu grupą wspólnie działającą na rzecz integracji społecznej, promocji i kultywowania lokalnej tradycji.

 

Czytaj więcej o: Trwa konkurs "Kobiety na start” - dla grup kobiet wspólnie działających na rzecz integracji społecznej, promocji i kultywowania lokalnej tradycji

Ankieta dla mieszkańców do projektu "E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN"

27 stycznia 2016

Gmina Dąbie przystępuje do projektu „E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W związku z tym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy w zakresie korzystania z Internetu, obsługi komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz korzystania z e-usług publicznych. Wyniki ankiety pozwolą rozpoznać realne potrzeby naszej Gminy w tym zakresie oraz pomogą w wyborze tematyki szkoleń.

Ankieta jest dostępna w formie elektronicznej pod niżej podanym adresem.

http://www.ankietka.pl/ankieta/210327/ankieta-gmina-dabie.html

Czytaj więcej o: Ankieta dla mieszkańców do projektu "E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN"

Spotkanie noworoczne w Centrum Aktywnego Seniora

26 stycznia 2016
Powiększ zdjęcie

W dniu 25.01.2016 r. w Centrum Aktywnego Seniora w Połupinie odbyło sie spotkanie noworoczne. Koordynator Centrum Pan Wojciech Brodziński złożył życzenia seniorom oraz zaproszonym gościom, m.in.: Wójtowi Gminy Dąbie Pani Krystynie Bryszewskiej oraz Sekretarzowi Gminy Pani Małgorzacie Nowickiej. Pani Wójt przypomniała zebranym okoliczności powstania Centrum oraz życzyła uczestnikom wytrwałości i dalszego rozwijania swoich pasji.

Czytaj więcej o: Spotkanie noworoczne w Centrum Aktywnego Seniora

Komunikat meteorologiczny

25 stycznia 2016

Spotkanie informacyjne dot. projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich" - 01.02.2016 r.

21 stycznia 2016
Powiększ zdjęcie

W dniu 1.02.2016 r., o godz. 10.00, w świetlicy wiejskiej w Dąbiu, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ubiegania się o środki na realizację lokalnych działań w ramach projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich" .

Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne dot. projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich" - 01.02.2016 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

21 stycznia 2016
Powiększ zdjęcie

W dniu 21 stycznia 2016 r. Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. Do wykorzystania kwota 15 000 zł na zadanie: kultura fizyczna i sport oraz 16 700 zł na: wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.