Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Głosujmy na dąb Bolko

8 lutego 2016
Powiększ zdjęcie

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w miejscowości Pław

5 lutego 2016
Powiększ zdjęcie

W dniu 4 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Dąbie, z inicjatywy Wójta Gminy Dąbie Pani Krystyny Bryszewskiej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dąbie Pana Marcina Reczucha odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, w którym uczestniczyli także Radny wsi Pław Pan Franciszek Hybner oraz Rada Sołecka wsi Pław. Podczas spotkania omówiono postulaty dot. zapewnienia bezpieczeństwa w ramach przejścia dla pieszych w miejscowości Pław. Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Pani Katarzyna Kondracka zobowiązała się do zainstalowania pulsacyjnych świateł ostrzegawczych, montażu barierek ochronnych i utwardzenia pobocza w rejonie przejścia dla pieszych. Zdaniem przedstawicieli GDDKiA powyższe czynności zostaną zrealizowane niezwłocznie.

Czytaj więcej o: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w miejscowości Pław

Konferencja „Razem dla rozwoju - Współpraca w partnerstwach samorządowych”

2 lutego 2016
Powiększ zdjęcie

29 stycznia br. Sekretarz Gminy Małgorzata Nowicka uczestniczyła w konferencji informacyjnej „Razem dla rozwoju - Współpraca w partnerstwach samorządowych”. Konferencja odbyła się w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia był Związek Miast Polskich i Ministerstwo Rozwoju a jednym z partnerów Związek Powiatów Polskich.

Czytaj więcej o: Konferencja „Razem dla rozwoju - Współpraca w partnerstwach samorządowych”

Spotkanie noworoczne: Powiat Dla Wszystkich

2 lutego 2016
Powiększ zdjęcie

Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska oraz Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Pan Marcin Reczuch 29 stycznia br. uczestniczyli w spotkaniu noworocznym, zorganizowanym w hali sportowej ZSP w Krośnie Odrzańskim, pod hasłem: Powiat Dla Wszystkich. Podczas spotkania zaprezentowano i podsumowano działalność powiatu w 2015 roku oraz przedstawiono plany na 2016 rok. Starosta Krośnieński Pan Mirosław Glaz wręczył wyróżnienia i podziękowania za wyjątkowe inicjatywy i przedsięwzięcia, które miały miejsce w 2015 roku. Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska oraz Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Pan Marcin Reczuch odebrali Kryształowy Laur za ponadgminne inicjatywy na rzecz rozwoju Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku.

Czytaj więcej o: Spotkanie noworoczne: Powiat Dla Wszystkich

25-lecie Podokręgu Krosno Odrzańskie z turniejem halowym w tle

2 lutego 2016
Powiększ zdjęcie

31 stycznia br. Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska uczestniczyła w obchodach 25-lecia Podokręgu Krosno Odrzańskie, zorganizowanych w Bobrowicach. Z tej okazji rozegrano piłkarski turniej halowy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz działacze i prezesi klubów Podokręgu Krosno Odrzańskie. Prezes LZPN Robert Skowron uhonorował zasłużonych działaczy Podokręgu za osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój i promocję lubuskiej piłki. Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska została uhonorowana Brązową Odznaką Honorową LZPN - wyróżnieniem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej za zasługi dla piłkarstwa lubuskiego.

Czytaj więcej o: 25-lecie Podokręgu Krosno Odrzańskie z turniejem halowym w tle

Spotkanie informacyjne: "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich"

2 lutego 2016
Powiększ zdjęcie

W dniu 1.02.2016 r., w świetlicy wiejskiej w Dąbiu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ubiegania się o środki na realizację lokalnych działań w ramach projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich" . W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Wójta Gminy Dąbie Pan Piotr Winnik, Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Pan Marcin Reczuch oraz przedstawiciele grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dąbie. 

Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne: "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich"

XII Sesja Rady Gminy Dąbie

29 stycznia 2016
Powiększ zdjęcie

28 stycznia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbiu odbyła się XII Sesja Rady Gminy Dąbie. Rada przyjęła komplet następujących uchwał: 

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2016 r.

Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

Czytaj więcej o: XII Sesja Rady Gminy Dąbie

Komunikat meteorologiczny

29 stycznia 2016

Trwa konkurs "Kobiety na start” - dla grup kobiet wspólnie działających na rzecz integracji społecznej, promocji i kultywowania lokalnej tradycji

28 stycznia 2016
Powiększ zdjęcie konkurs%20Kobiety%20na%20start

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie “Kobiety na start” skierowanym do aktywnych grup kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich. Konkurs jest wynikiem akcji „KGW na start”, którą pod koniec 2014 roku zapoczątkował "Tygodnik Poradnik Rolniczy". W konkursie mogą wziąć udział grupy kobiet, które nie zawsze są zrzeszone i nie działają pod szyldem stowarzyszenia. Są po prostu grupą wspólnie działającą na rzecz integracji społecznej, promocji i kultywowania lokalnej tradycji.

 

Czytaj więcej o: Trwa konkurs "Kobiety na start” - dla grup kobiet wspólnie działających na rzecz integracji społecznej, promocji i kultywowania lokalnej tradycji

Ankieta dla mieszkańców do projektu "E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN"

27 stycznia 2016

Gmina Dąbie przystępuje do projektu „E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W związku z tym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy w zakresie korzystania z Internetu, obsługi komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz korzystania z e-usług publicznych. Wyniki ankiety pozwolą rozpoznać realne potrzeby naszej Gminy w tym zakresie oraz pomogą w wyborze tematyki szkoleń.

Ankieta jest dostępna w formie elektronicznej pod niżej podanym adresem.

http://www.ankietka.pl/ankieta/210327/ankieta-gmina-dabie.html

Czytaj więcej o: Ankieta dla mieszkańców do projektu "E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN"

Spotkanie noworoczne w Centrum Aktywnego Seniora

26 stycznia 2016
Powiększ zdjęcie

W dniu 25.01.2016 r. w Centrum Aktywnego Seniora w Połupinie odbyło sie spotkanie noworoczne. Koordynator Centrum Pan Wojciech Brodziński złożył życzenia seniorom oraz zaproszonym gościom, m.in.: Wójtowi Gminy Dąbie Pani Krystynie Bryszewskiej oraz Sekretarzowi Gminy Pani Małgorzacie Nowickiej. Pani Wójt przypomniała zebranym okoliczności powstania Centrum oraz życzyła uczestnikom wytrwałości i dalszego rozwijania swoich pasji.

Czytaj więcej o: Spotkanie noworoczne w Centrum Aktywnego Seniora

Komunikat meteorologiczny

25 stycznia 2016

Spotkanie informacyjne dot. projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich" - 01.02.2016 r.

21 stycznia 2016
Powiększ zdjęcie

W dniu 1.02.2016 r., o godz. 10.00, w świetlicy wiejskiej w Dąbiu, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ubiegania się o środki na realizację lokalnych działań w ramach projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich" .

Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne dot. projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich" - 01.02.2016 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

21 stycznia 2016
Powiększ zdjęcie

W dniu 21 stycznia 2016 r. Wójt Gminy Dąbie Krystyna Bryszewska ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. Do wykorzystania kwota 15 000 zł na zadanie: kultura fizyczna i sport oraz 16 700 zł na: wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

„Ochrona własności przemysłowej” PO IR 2014-2020 – 05.02.2016 r. - seminarium dla lubuskich przedsiębiorców

19 stycznia 2016
Powiększ zdjęcie Seminarium

Fundacja Przedsiębiorczość oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), mają zaszczyt zaprosić lubuskie firmy MŚP na seminarium, które odbędzie się 05.02.2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach w godz. 09.00-13.00 w związku z prowadzonym naborem w konkursie dla Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej o: „Ochrona własności przemysłowej” PO IR 2014-2020 – 05.02.2016 r. - seminarium dla lubuskich przedsiębiorców