Aktualności

 

https://www.proszowice.pl/asp/pliki/2015/wybory_uzupelniajace.jpg

 

 

 


 
 

Artykuły

Pomaganie jest dziecinnie proste. Wystarczy tylko chcieć!

21 stycznia 2019
Powiększ zdjęcie

Pomaganie jest dziecinnie proste. Wystarczy tylko chcieć!

        Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 27. Wielki Finał WOŚP miał miejsce 13.01.2019 r. Mieszkańcy Gminy Dąbie spotkali się tego dnia  w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbiu.  Wspólnymi siłami udało nam  się zgromadzić 23 700,  51zł BRAWO.  Kolejny rekord pobity
i okazane wielkie serce.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy przybyli, żeby świętować, m.in. młodym artystom, uczniom i przedszkolakom oraz ich rodzicom, biorącym udział w zabawach sportowych, kibicom, strażakom i Morsom z Dąbia, a także osobom licytującym i innym, które w hojny sposób wsparły akcję zbiórki pieniędzy. Jednak na szczególne podziękowania zasługują osoby, które zaangażowały się bezpośrednio w organizację i przeprowadzenie Finału: szef Gminnego Sztabu – pan Bogdan Zaraza oraz nauczyciele z naszej gminy.

     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2019 - tym razem grała dla chorych dzieci. Pieniądze z Finału przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

 

Dziękujemy!

 

Czytaj więcej o: Pomaganie jest dziecinnie proste. Wystarczy tylko chcieć!

Wszystkim Babciom i Dziadkom

21 stycznia 2019
Powiększ zdjęcie

Wszystkim Babciom i Dziadkom

       z okazji ich święta

Składam najlepsze życzenia:

Zdrowia, niustającego uśmiechu,

radości życia i rozwijania swoich pasji.

Wójt Gminy Dąbie

Marcin Reczuch

Czytaj więcej o: Wszystkim Babciom i Dziadkom

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2018/2019.

15 stycznia 2019

 

W związku z okresem zimowym informuje się, że na terenie gminy Dąbie drogi gminne i wewnętrzne są utrzymywane według  zatwierdzonego planu zimowego utrzymania dróg

Zarządzenie Wójta Gminy Dąbie ws. zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dąbie w okresie zimowym 2018/2019

W przypadku uwag oraz zgłoszeń prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Dąbie, tel 68 8886001, 888 6006 oraz z sołtysami wsi.

Czytaj więcej o: Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2018/2019.

Recykling jest niezbędny

14 stycznia 2019
Powiększ zdjęcie

Recykling jest niezbędny!

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konkurs odbędzie się w terminie od 15-go stycznia do 30-tego marca 2019. Jak co roku mamy dla uczestników ciekawe gry edukacyjne. Odbędzie się wirtualna rozgrywka w recyklingu elektroodpadów - Liga Elektrorecyklingu.  Ekozespoły będą także wspólnie konstruować roboty z nowoczesnych materiałów o kosmicznych właściwościach!  Wezmą udział w kampanii „STOP jednorazowemu plastikowi”.

W kwietniu br. jury oceni nadesłane prace konkursowe i przyzna nagrody - przyrodnicze i techniczne wyjazdy studialne. Konkurs jest bezpłatny, wystarczy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie WWW.chlorofil.com.pl

Przystępując do konkursu dowiesz się, dlaczego tak ważna jest selektywna zbiórka odpadów. Dlaczego współczesny świat wciąż szuka nowych rozwiązań dla recyklingu i dlaczego coraz więcej przedmiotów projektuje się w  tzw. cyklu zamkniętym.

Konsumpcja; w tym produkcja, transport i dystrybucja dóbr, a więc produktów codziennego użytku: ubrań, żywności, urządzeń gospodarstwa domowego odpowiada za 50% emisji CO2. Umiejętne postępowanie z odpadami  dóbr konsumpcyjnych to bardzo ważne wyzwanie współczesnego świata. Już dzisiaj każdy Europejczyk wytwarza dziennie 1,3 kg odpadów dziennie, co stanowi 500 kg odpadów rocznie ( objętość worka typu big-bag o wymiarach 90 x 90 x90 cm).

Spróbujmy wyobrazić sobie małe fikcyjne miasteczko, w którym mieszka 10 tysięcy mieszkańców i nie ma odbioru śmieci. Gdyby każdy mieszkaniec ustawił swój roczny zbiór nieodebranych odpadów w jednym i tym samym miejscu, to po roku zbierania, mielibyśmy wysypisko śmieci o powierzchni prawie 1ha. Oczywiście nikt nie dopuści do tak absurdalnej sytuacji i w rzeczywistości odpady są nie tylko odbierane, ale dalej przetwarzane i poddawane recyklingowi.

Często potrzebna jest specjalistyczna wiedza jak je posegregować w bezpieczny sposób. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z jednej strony zawierają metale nieszlachetne takie jak stal czy aluminium lub miedź i metale cenne jak złoto, srebro, pallad, z drugiej zaś toksyczne składniki takie jak ołów, rtęć, kadm.  Zużyte urządzenia muszą być posortowane według kategorii i

Czytaj więcej o: Recykling jest niezbędny

PLAN NA FERIE

10 stycznia 2019

PLAN NA FERIE     21.01.19– 25.01.19

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9:OO – 13:00

Kl. IV- VI

 

WYJAZD: PARK TRAMPOLIN

ZIELONA GÓRA

 

 

9:OO – 13:00

KLASY IV – VI

 

ZAJĘCIA  SPORTOWE

NA HALI W DĄBIU

 

 

9:OO – 13:00

KLASY VII – VII

 

ZAJĘCIA  SPORTOWE

NA HALI W DĄBIU

 

 

9:OO – 13:00

KLASY I – IV

(w tym dzieci ze Szkoły Filialnej w Szczawnie)

 

WYJAZD: KINO

ZIELONA GÓRA

 

 

 

9:OO – 13:00

 

 

ZAJĘCIA MUZYCZNE,

PLASTYCZNE …

 

 

Dodatkowo 16.01. i 18.01.2019 r. w Szkole Filialnej w Szczawnie będą prowadzone zajęcia świetlicowe.

 

Czytaj więcej o: PLAN NA FERIE

Plan zajęć podczas ferii zimowych 21-25.01.2019 r.

10 stycznia 2019
Powiększ zdjęcie

Kamaz

9 stycznia 2019
Powiększ zdjęcie

„Nowy wóz w OSP Szczawno”

 

Oficjalne przekazanie samochodu średniego ratownictwa marki Kamaz dla jednostki OSP w  Szczawnie odbyło się już podczas dożynek gminnych w sierpniu ubiegłego roku. Jednak auto dopiero po przejściu specjalistycznych badań w Centrum Naukowo – Badawczym w Józefowie trafiło do remizy 13 listopada 2018. W skład wyposażenia samochodu wchodzi m.in. zbiornik na wodę, zbiornik na środek pianotwórczy, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, wciągarka elektryczna i agregat prądotwórczy. Ten dzień był wyjątkowy i pełen wzruszeń nie tylko dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, ale także dla mieszkańców miejscowości Szczawno. Druhowie innych jednostek Gminy Dąbie oraz mieszkańcy wyszli na ulice, aby powitać nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnie zyskała nowy wóz dzięki staraniom ówczesnego Przewodniczącego Rady Gminy Dąbie i Komendanta Gminnego, a dziś Wójta Gminy Marcina Reczucha. Realizacja wieloletniego marzenia była możliwa dzięki zaangażowaniu strażaków oraz otrzymanemu dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – dotacja
w wysokości 333 623,00 zł. W zadaniu partycypowała również Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Nadleśnictwo Brzózka i Gmina Dąbie. Całkowity koszt pojazdu to 667 246,00 zł. Realizacja   przedmiotowego   zadania   przyczyniła   się     do   poprawy   stanu środowiska   przez   zmniejszenie   emisji   do   atmosfery   toksycznych   produktów spalania wydzielanych w trakcie pożarów poprzez skrócenie działań gaśniczych

 

Czytaj więcej o: Kamaz

UWAGA ROLNICY!!!

9 stycznia 2019

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego w przypadku posiadania bydła należy dołączyć :

Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta  rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017r. poz.546 oraz z 2018 r. poz.1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.”,

Czytaj więcej o: UWAGA ROLNICY!!!

Spotkanie noworoczne w Gorzowie Wlkp.

8 stycznia 2019
Powiększ zdjęcie

Spotkanie noworoczne samorządowców województwa lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Na zaproszenie Wojewody Lubuskiego udział wzięli Wójt Gminy Dąbie Marcin Reczuch i Przewodniczący Rady Gminy Helena Rewers-Polewka

Czytaj więcej o: Spotkanie noworoczne w Gorzowie Wlkp.

INFORMACJA

7 stycznia 2019

Gorąco zachęcam Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach, dotyczących projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Projekt Strategii, formularz zgłoszenia uwag oraz harmonogram spotkań konsultacyjnych w województwa dostępny jest na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Czytaj więcej o: INFORMACJA

Projekt uchwały Rady Gminy Dąbie w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielisk na terenie Gminy Dąbie w 2019 r.

4 stycznia 2019

Zaproś kominiarza !

3 stycznia 2019

Harmonogram wywozu odpadów w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019

31 grudnia 2018

Informacja

28 grudnia 2018

Informacja-w dniu 31 grudnia 2018 r. Urząd Gminy czynny będzie od godziny 7:30 do 13:00.

Czytaj więcej o: Informacja

Ważna informacja.

28 grudnia 2018
Powiększ zdjęcie