Aktualności w Biuletynie Informacji Publicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Biuletyn Informacji Publicznej

4 sierpnia 2015

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/      AKTUALNOŚCI BIP 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej w postaci elektronicznej. 

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej  

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011121198&type=3 

Na swojej stronie BIP podmioty zobowiązane są publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

·         swój status prawny lub formę prawną,

·         przedmiot działania i kompetencje,

·         organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,

·         majątek, którym dysponuje,

·         tryb działania,

·         sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,

·         informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Reasumując - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-04
Data publikacji:2015-08-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9267