Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie Wójta Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/55/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2019 r.

19 listopada 2019

ZARZĄDZENIE NR 129/2019

WÓJTA GMINY DĄBIE

 

z dnia 19 listopada 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/55/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2019 w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, zarządzam, co następuje:

 §1

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje  zmian w „Programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 §2

 

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z procedurą określoną w § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
  2. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XI/55/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  §3

Uwagi i propozycje zmian mogą być zgłaszane na adres Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, telefonicznie pod numerem telefonu 68 888 60 23 oraz drogą elektroniczną na adres a.wawrzyniak@dabie.pl.

 §4

 

 Przeprowadzenie konsultacji w terminie od 19.11.2019 r. do 02.12.2019 r. oraz czynności z tym związane powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego -  Agnieszce Wawrzyniak.

 §5

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wójt Gminy Dąbie

 /-/ Marcin Reczuch

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z NGO oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

5 września 2019

ZARZĄDZENIE NR 101/2019

WÓJTA GMINY DĄBIE

z dnia 5 września 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, zarządzam, co następuje:

 § 1

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 § 2

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z procedurą określoną w § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3

Uwagi i propozycje zmian mogą być zgłaszane na adres Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, telefonicznie pod numerem telefonu 68 888 60 23 oraz drogą elektroniczną na adres a.wawrzyniak@dabie.pl.

 § 4

 Przeprowadzenie konsultacji w terminie od 5.09.2019 r. do 18.09.2019 r. oraz czynności z tym związane powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego -  Agnieszce Wawrzyniak.

 § 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dąbie

/-/ Marcin Reczuch

Spotkanie Wicestarosty Krośnieńskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego z przedstawicielami NGO

12 lutego 2019

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Wójta Gminy Dąbie z 08.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

8 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

28 sierpnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 24 sierpnia 2018 r

.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, zarządzam, co następuje:
 
§ 1 Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 
§2
  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z procedurą określoną w § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3 Uwagi i propozycje zmian mogą być zgłaszane na adres Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, telefonicznie pod numerem telefonu 68 888 60 07 oraz drogą elektroniczną na adres a.satala@dabie.pl .
 
§ 4 Przeprowadzenie konsultacji w terminie od 28.08.2018 r. do 11.09.2018 r. oraz czynności z tym związane powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego -  Annie Satała.
 
§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                                                           
                             
Wójt Gminy Dąbie
/ - / Krystyna Bryszewska
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 88/2018 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Dąbie w sprawie przyznania środków na realizacje zadań publicznych przez podmioty których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

26 lutego 2018

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Dąbie w sprawie przyznania środków na realizacje zadań publicznych przez podmioty których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Wykaz wszystkich ofert

21 lutego 2018

Wykaz wszystkich ofert oraz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:

 

Czytaj więcej o: Wykaz wszystkich ofert

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-21
Data publikacji:2018-02-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:2535