Raport o stanie Gminy Dąbie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Raport o stanie Gminy Dąbie za 2020 rok.

17 czerwca 2021

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28a ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713) Wójt przedłożył Radzie Gminy Dąbie Raport o stanie Gminy Dąbie za 2020 rok.
W dniu 30 czerwca 2021r o godz. 1000 podczas sesji Rady Gminy Dąbie zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej, a także w biurze Rady Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4  66-615 Dąbie.
 

Raport o stanie Gminy Dąbie za 2019 rok.

10 czerwca 2020

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28a ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713) Wójt przedłożył Radzie Gminy Dąbie Raport o stanie Gminy Dąbie za 2019 rok.

Raport  obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W dniu 23 czerwca 2020r o godz. 11.00 podczas sesji Rady Gminy Dąbie zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć w Biurze Rady, do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbie, najpóźniej do 22 czerwca br, w godzinach pracy Urzędu Gminy, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców Gminy Dąbie) udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej, a także w biurze Rady Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie.

Raport o stanie Gminy Dąbie za 2018 rok.

4 czerwca 2019

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym opracowano i przedłożono Radzie Gminy Dąbie Raport o stanie Gminy Dąbie za 2018 rok. Raport  obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W dniu 13 czerwca 2019r o godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w Dąbiu podczas sesji Rady Gminy Dąbie zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć, najpóźniej do 12 czerwca br, do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbie, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców Gminy Dąbie) udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców  w debacie przyjmowane są w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu do dnia 12 czerwca 2019r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej, a także w biurze Rady Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-04
Data publikacji:2019-06-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:1808