Wiadomości rolnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

UWAGA ROLNICY!!!

21 września 2018

 

Urząd Gminy Dąbie informuje, że w związku z wystąpieniem suszy rolniczej można składać wnioski o udzielenie pomocy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krośnie Odrzańskim również w przypadku nie posiadania protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

 

Rolniku - Uprawiaj Konopie Przemysłowe na terenie swojej gminy

14 września 2018

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów - Zaraza ziemniaka

27 czerwca 2018

Data rozpoczęcia zabiegów: 2018-06-21

Szczegóły:
Zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zalecenia:
W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby, przystępuje się do wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Zabiegi rozpoczyna się gdy warunki meteorologiczne umożliwiają infekcję roślin ziemniaka (wilgotność powietrza zbliżona do 100%, temperatura powietrza w przebiegu dobowym wahająca się
od 8 do 18 oC).

Pierwszy zabieg przeprowadza się zapobiegawczo fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym, a kolejne zabiegi wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmiany na chorobę, odpowiednio dobierając fungicydy.

Czytaj więcej o: Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów - Zaraza ziemniaka

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów - Stonka ziemniaczana

27 czerwca 2018

Data rozpoczęcia zabiegów: 2018-06-21

Szczegóły:
Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana..

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu

Zalecenia:

Masowe wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się wiosną gdy temperatura gleby przekroczy 15oC. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12oC może być wstrzymane. Rozwój jaj w zależności od temperatury waha się od 10 do 19 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11-30 dni. Masowe wychodzenie chrząszczy pokolenia letniego przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Stwierdzenie na plantacji:
• 1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin, lub
• 10 złóż jaj na 10 roślin, lub
• 15 larw na jednej roślinie
jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.

Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2-L3.
W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów zwalczających

Czytaj więcej o: PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów - Stonka ziemniaczana

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

21 maja 2018

Administrowanie funduszami promocji produktów rolno-spożywczych

7 maja 2018

Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2122.) utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tj.:

 • Fundusz Promocji Mleka,
 • Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
 • Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
 • Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,
 • Fundusz Promocji Ryb.

Fundusze powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

Czytaj więcej o: Administrowanie funduszami promocji produktów rolno-spożywczych

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

4 maja 2018

Zaproszenie na Lubuski Kongres Gospodarczy

22 marca 2016
Przejdź do - Zaproszenie na Lubuski Kongres Gospodarczy

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza do wzięcia udziału w Lubuskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w dniu 30 marca 2016 roku w Sali Sejmiku Województwa w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze (ul. Podgórna 7, Zielona Góra). Jest to spotkanie, które ma być platformą dialogu pomiędzy środowiskiem biznesowym, naukowym i administracją. Głównym tematem dyskusji będzie wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego ze środków unijnych oraz omówienie trendów rozwojowych w zakresie innowacji w powiązaniu z szansami dla województwa lubuskiego. 

Czytaj więcej o: Zaproszenie na Lubuski Kongres Gospodarczy

Informacja dla rolników dot. szacowania strat spowodowanych suszą w 2015 roku

2 września 2015

info dla rolników susza

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-27
Data publikacji:2015-05-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5531