Ceny wody i ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Gmina Dąbie - cena wody z opłatą abonamentową

 

Lp

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług

 

Grupa 1

 

Grupa 2

1

Ceny zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

 

1) zaopatrzenie w wodę cena za m3 wody w zł/m3

2,92

3,15

3,70

4,00

 

2) odprowadzenie ścieków cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m3

4,86

5,25

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej (odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w zł/odbiorcę/m-c:).

2,67

2,88

2,67

2,88

 

Stawka opłaty abonamentowej (odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, w zł/odbiorcę/m-c).

2,23

2,41

2,23

2,41

 

Grupa 1 - gospodarstwa domowe, placówki oświatowe, świetlice wiejskie, Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie.

Grupa 2 - pozostali odbiorcy oraz Gmina Bobrowice.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-27
Data publikacji:2015-05-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9730