Honorowi Obywatele

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ks. Edward Romanów

29 października 2015

Ksiądz Edward Romanów urodził się w 1949 r. w miejscowości Grodziec. Był związany z Gminą Dąbie przez 25 lat. Posługę kapłańską pełnił w Parafii Pław  od stycznia 1981 r. do roku 2006. Był inicjatorem budowy kościoła w Szczawnie, gdzie razem z mieszkańcami dokonał tego czynu w trudnych latach stanu wojennego. Następnie przystąpił do budowy kościoła w Gronowie, gdzie równocześnie powstawało osiedle mieszkaniowe. Dzięki dobrej współpracy z samorządem przy kościele powstało przedszkole. Ksiądz Edward Romanów dbał o wszystkie kościoły w parafii i wykonywał tam sukcesywnie prace remontowe i konserwacyjne. Był także bardzo zaangażowany w pomoc rodzinom ubogim. 

Czytaj więcej o: ks. Edward Romanów

Kazimierz Jędrasiak

28 października 2015
Przejdź do - Kazimierz Jędrasiak

Kazimierz Jędrasiak urodził się 25 sierpnia 1945 r. w miejscowości Kwielice, pow. Głogów. Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu w zakresie ekonomii i technologii produkcji rolniczej. W 1979 r. uzyskał tytuł inżyniera rolnika. Od 1 czerwca 1966 r. do 30 czerwca 1969 r. pracował w gospodarstwie rolnym we wsi Kwielice. Od 1 czerwca 1969 r. do 31 marca 1977 r. pracował w Urzędzie Gminy w Radwanicach. Pracując  tam był m.in. przez 4 lata Naczelnikiem Gminy. Od 1 kwietnia 1977 r. do 31 marca 1980 r. był Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Legnicy. Od 10 maja 1980 r. był członkiem Kombinatu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gronowie gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Czytaj więcej o: Kazimierz Jędrasiak

Zygmunt Metlinga

26 października 2015
Przejdź do - Zygmunt Metlinga

Pan Zygmunt Czesław Metlinga, syn Czesława i Stefanii urodził się 01 czerwca 1935 r. w m. Lipie w powiecie inowrocławskim. Jest ojcem czterech córek i dziadkiem pięciorga wnuków. Do Połupina rodzina Metlingów przyjechała w kwietniu 1946 r. Szkołę Podstawową ukończył w 1950 r. Od 1950 r. do 1952 r. uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Metalowej w Krośnie Odrz. W czasie nauki w Szkole Zawodowej uczęszczał na zajęcia dodatkowe gry na trąbce i perkusji. Od lipca 1952r. otrzymał nakaz pracy w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Połupinie. W październiku 1954 r. dostał powołanie do odbycia służby wojskowej, która trwała do października 1957 r. (przydział do orkiestry dętej). W listopadzie 1957 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Metalowym „KROMET” w Krośnie Odrz. na stanowisku tokarza narzędziowego. Pracując w tym zakładzie do lipca 1992 r. kształcił się i podwyższał swoje kwalifikacje, uzyskując tytuł mistrzowski w swoim zawodzie. Od sierpnia 1992 r. przeszedł na emeryturę. W 2010 r. Prezydent RP przyznał Panu Zygmuntowi Metlinga i Jego żonie Helenie medal za długoletnie pożycie małżeńskie.

Czytaj więcej o: Zygmunt Metlinga

Helmut Trunschke

26 października 2015
Przejdź do - Helmut Trunschke

Dr. Helmut Trunschke ur. 1 sierpnia 1928r. w Gronowie. W wieku 16 lat podjął pracę w wyuczonym rzemiośle. Wojna zmieniła tory jego życia. W roku 1945 na kilka miesięcy trafił do sowieckiej niewoli. Po wojnie pracował między innymi jako robotnik. Nastęnie w latach komunistycznych był nauczycielem wychowania fizycznego. Kolejne lata to zdobywanie tytułów naukowych i zaangażowanie w sport. Dnia 16 stycznia 2006 r. Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie wystąpiła z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dąbie dla dra Hellmuta Trunschke – ówczesnego burmistrza Schwielochsee. Pan dr Trunschke od czterech lat był honorowym Przyjacielem Szkoły Podstawowej w Gronowie. Zapoczątkował współpracę z gminą partnerską Goyatz. Pomaga w organizowaniu szkolnych akcji i spotkań z byłymi mieszkańcami walcząc w ten sposób ze stereotypami myślowymi. W roku 2004 otrzymał na wniosek szkoły od Marszałka Województwa Lubuskiego honorowe wyróżnienie – Lubuski Laur Oświaty. Przyczynia się także do rozwoju współpracy pomiędzy obiema partnerskimi gminami.

Czytaj więcej o: Helmut Trunschke

Janina Kuba

26 października 2015
Przejdź do - Janina Kuba

Pani Janina Kuba urodziła się 16 listopada 1960 r. w Krośnie Odrzańskim. W 1967 roku rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Bobrowicach.Następnie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Po ukończeniu liceum w 1979 roku zdała egzaminy na Akademię Rolniczą we Wrocławiu. W trakcie studiów dodatkowo rozpoczęła naukę w Studium Pedagogicznym w Zakresie Szkolnictwa Zawodowego przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1984 roku ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Technologii Żywności oraz Studium Pedagogiczne. Zaraz po studiach podjęła swoją pierwszą pracę w Państwowej Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze. 01 września 1985 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Kosierzu, jako nauczyciel biologii i chemii. 

Czytaj więcej o: Janina Kuba

Andrzej Handzełko

26 października 2015
Przejdź do - Andrzej Handzełko

Pan Andrzej Handzełko przez ponad 41 lat pracował w Urzędzie Gminy. Syn Konstantego i Marii z domu Bednarz urodził się 29 listopada 1932 r. w kolonii Wandówka powiat Włodzimierz ZSRR, pochodzenia chłopskiego. Wychował 5 dzieci. W okresie okupacji hitlerowskiej został wywieziony z rodzicami na roboty przymusowe do Niemiec skąd po wyzwoleniu w kwietniu w 1946 roku powrócił i osiadł w Tarnawie. Do 1952 r. pracował w gospodarstwie rolnym u ojca w Tarnawie. Dnia 1 stycznia 1953 r. został księgowym w Spółdzielni Produkcyjnej w Tarnawie 15 kwietnia1961 został Sekretarzem Gromadzkim w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosierzu do chwili likwidacji PGRN w Kosierzu tj. 31.12.1971 r. Dnia 29 grudnia 1961 r. zdał egzamin na Sekretarza Gromadzkiego zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 1958 r. w sprawie egzaminów dla kandydatów na sekretarzy gromadzkich. 

Czytaj więcej o: Andrzej Handzełko

Antoni Satała

26 października 2015
Przejdź do - Antoni Satała

Antoni Satała urodził się w Tarnowie 16 czerwca 1953 roku. 19 stycznia 1975 roku wstąpił w szeregi OSP w Szczawnie. Uczestniczył w specjalistycznych szkoleniach dla strażaków ochotników. Był odznaczony brązowym, srebrnym oraz złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Będąc w szeregach OSP Szczawno pełnił funkcję Komendanta OSP, Wiceprezesa OSP oraz Prezesa OSP. Piastował również stanowisko Komendanta Gminnego Związku OSP RP. Dzięki jego inicjatywie wybudowano na przełomie lat 1997 - 1998 remizę strażacką (Dom Strażaka) w Szczawnie, która pełniła i nadal pełni funkcję świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi. W latach 1998-2006 był radnym Gminy Dąbie. Od 1999 roku aż do śmierci był sołtysem wsi Szczawno. 

Czytaj więcej o: Antoni Satała

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12300