Gospodarowanie odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Strona MZGOKOdra-Nysa-Bóbr

 

Regulamin przyjmowania odpadów do PSZOK

Regulamin - Kliknij tutaj

 

Harmonogram wywozu odpadów w okresie od 01.07.2022r. do 31.01.2023r.

 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany  w Pławiu  gm. Dąbie – teren przy Oczyszczalni Ścieków, czynny jest w każdą środę  w godzinach od 15 00 do 1700.

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Artykuły

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie

5 września 2022

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Międzygminnego Związku Gospodarowania Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

5 września 2022

Urlop pracownika PSZOK-u

8 sierpnia 2022

Z powodu urlopu pracownika obsługującego PSZOK, w dniach od 08.08.2022 r. do 22.08.2022 r. będzie nieczynny.

Informacja o urlopie pracownika PSZOK-u

14 kwietnia 2022

Pracownik PSZOK’u od dnia 02.05.2022- 06.05.2022 będzie przebywał na urlopie.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020r. z terenu Gminy Dąbie, powiat krośnieński, woj.lubuskie”

28 maja 2020

INFORMACJA dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2020r.

17 kwietnia 2020
Przejdź do - INFORMACJA dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2020r.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19

10 kwietnia 2020

Informacje ogólne

 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

 

 

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Czytaj więcej o: Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19

Zawiadomienie dla nieruchomości niezamieszkałych

16 grudnia 2019

Zawiadomienie dla nieruchomości niezamieszkałych wraz z wykazem firm które zostały wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie MZGOK.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,  od 1 stycznia 2020 r. na mocy uchwały nr 19/2019 Zgromadzenia MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr”  z dnia 29 listopada 2019 r., MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” nie obejmuje swoją działalnością nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne.

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

25 lipca 2019

Uwaga mieszkańcy informujemy, że od dnia 7 sierpnia 2019 r. Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie funkcjonował w wyznaczonym miejscu przy oczyszczalni ścieków w Pławiu.

Termin oraz godziny przyjmowania odpadów pozostają bez zmian

Harmonogram wywozu odpadów w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019

31 grudnia 2018

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Dąbie w okresie 01.07.2018 do 31.12.2018

22 czerwca 2018

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Dąbie w okresie 01.01.2018 do 30.06.2018

3 stycznia 2018

Harmonogramy wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i odpadów wielkogabarytowych

24 marca 2016

Harmonogramy wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i odpadów wielkogabarytowych.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Dąbie na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

14 grudnia 2015

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - zabudowa jednorodzinna

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - zabudowa wielorodzinna

„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”

28 października 2015
Przejdź do - „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”, które odbędą się 4 listopada 2015 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

Czytaj więcej o: „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:21047