Jesteś tutaj: Start

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie dotyczące korekty planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Jeleń" w Czerwieńsku

24 listopada 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie dotyczące planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim Koła Łowieckiego "DROP"

24 listopada 2021

Informacja dotycząca usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2021r.

22 listopada 2021

Mikołajki

18 listopada 2021

Informacja

15 listopada 2021

Informacja

10 listopada 2021

Informacja

9 listopada 2021

Informacja

4 listopada 2021

Komunikat

4 listopada 2021

Silny wiatr!

 

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego otrzymanego z Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Wydział
w Poznaniu
, informujemy, że w województwie lubuskim od godz. 20:00 dnia 04 listopada do godz. 05:00 dnia 05 listopada prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h
do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich.

Prawdopodobieństwo 90%.

Czytaj więcej o: Komunikat

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie dotyczące planu polowań Nadleśnictwa Krzystkowice

2 listopada 2021

Zawiadomienie

22 października 2021

"Granty PPGR"

19 października 2021

Ruszył nabór wniosków w ramach  Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

W ramach wsparcia rodzin  popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób
    z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej
    1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu,
    w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W związku z powyższym prosimy o składanie oświadczeń wraz z załącznikami (zgoda na przetwarzanie danych, oświadczenie o wyborze sprzętu oraz jeśli są w posiadaniu dokumenty potwierdzające posiadanie) w terminie do 29.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dąbie, pokój nr 15. Prosimy o składanie dokumentów wydrukowanych w kolorze.

Czytaj więcej o: "Granty PPGR"

Powiadomienie o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej

18 października 2021

W dniu 25 października 2021 r. w godz. 09:00 - 14:00 nastąpi planowane wyłączenie energii elektrycznej w miejscowości Dąbie: ul. Łużycka: 3A; ul. Spacerowa: 4; ul. Szeroka: od 3 do 7, 9, 11, 14, kościół, działka nr 102/4; ul. Szkolna: 1B, od 2 do 10 (parzyste), 14, 15, od 16 do 24A (parzyste), działka nr 119/5; ul. Zielonogórska: 1, 7, 13, działka nr 119/3.

Czytaj więcej o: Powiadomienie o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej

NGO konsultacje

18 października 2021

W dniach od 20 października 2021 r. do 29 października 2021 r. będą przeprowadzane konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024.

 

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:
1) dwóch otwartych spotkań przedstawicieli Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniach 26 października 2021 r. o godz. 16.00 (Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskie, ul. Piastów 10 b, sala 309 – III piętro) oraz 28 października 2021 r. o godz. 16.00 (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, ul. Racławicka 1, Aula - parter);
2) ankiet udostępnionych na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
3) pisemnych opinii, uwag lub wniosków zainteresowanych organizacji.

 

Ankiety, pisemne opinie, uwagi i wnioski mogą być składane:

1) bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim – w Biurze Obsługi Interesanta lub poprzez wrzucenie bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim;
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.sojda@powiatkrosnienski.pl.

 

Projekt programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024 udostępniony będzie:

1) na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
3) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, tablica ogłoszeń (parter).

Czytaj więcej o: NGO konsultacje

Konkurs na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej

11 października 2021