Jesteś tutaj: Start

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 


 

Artykuły

Komunikat dla mieszkańców m. Połupin

5 grudnia 2022

Komunikat dla mieszkańców m. Kosierz

5 grudnia 2022

Mikołajki 2022 r.

1 grudnia 2022

Kondolencje

30 listopada 2022

Zmiana miejsca polowań Koła Łowieckiego BÓR

28 listopada 2022

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2022

Informacja dotycząca usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2022

21 listopada 2022

Komunikat ZUS

21 listopada 2022

Zgodnie z przepisami [1] od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm,
czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  https://www.zus.pl/-/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p%C5%82atnik-sk%C5%82adek-powinien-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-profil-na-pue-zus-1?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).

Czytaj więcej o: Komunikat ZUS

Szkolenie dla rolników z "Zasad przeprowadzania uboju zwierząt wykorzystywanych do produkcji mięsa na użytek własny"

18 listopada 2022

SZANOWNI PAŃSTWO!
ZAPRASZAMY
NA SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
Z „ZASAD PRZEPROWADZANIA UBOJU ZWIERZĄT WYKORZYSTYWANYCH
DO PRODUKCJI MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY”
organizowane przez
„Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o. wspólnie z Lubuską Izbą Rolniczą z siedzibą w Zielonej Górze,
w porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.
Szkolenie kierowane jest do pełnoletnich mieszkańców województwa lubuskiego ubiegających się
o zdobycie bądź poszerzenie kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt
w gospodarstwie na użytek własny.
Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie o odbyciu szkolenia
w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju dotyczącego tych gatunków,
których ubój na użytek własny jest dopuszczony.
Szkolenie odbędzie się w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku
o godz. 10.00 dn. 8 grudnia 2022 r.
Udział w szkoleniu tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr telefonu –
68 324 62 62 – ilość miejsc ograniczona.
Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 90,00 zł
(w tym opłata skarbowa, serwis kawowy, wysyłka zaświadczenia listem poleconym)
– płatne przelewem na numer konta:
94 2030 0045 1110 0000 0230 3230 (Bank BNP Paribas S.A.)
– do dnia 30 listopada 2022 r.
Prosimy o dostarczenie w oryginale w dniu szkolenia załączonego druku z danymi,
niezbędnymi do przygotowania zaświadczenia.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Frąckowiak, Kierownik Biura „Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o

Czytaj więcej o: Szkolenie dla rolników z "Zasad przeprowadzania uboju zwierząt wykorzystywanych do produkcji mięsa na użytek własny"

Komunikat dla mieszkańców m. Połupin - woda zdatna do spożycia po przegotowaniu

16 listopada 2022
Powiększ zdjęcie komunikat

Terminarz polowań zbiorowych w Kole „Bór” Zielona Góra w roku łowieckim 2022/23

15 listopada 2022

Mikołajki

13 listopada 2022

Komunikat

10 listopada 2022

Warunki zakupu węgla dla mieszkańców

9 listopada 2022

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236), osoby spełniające warunki do otrzymania dodatku węglowego będą mogły zakupić od samorządu węgiel po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę.

Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Węgiel nie będzie pakowany w worki.

Punkt dystrybucji będzie znajdował się na terenie gminy.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br.

Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie lub za pośrednictwem poczty

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Uwaga !!!! Szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych asortymentów węgla  będzie zależał od oferty podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Dąbie.

Czytaj więcej o: Warunki zakupu węgla dla mieszkańców

Korekta planu polowań Koło Łowieckie "Jeleń"

8 listopada 2022