LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2021

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy oraz art. 11 ust. 10 (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony).

Ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w BIP, na stronach internetowych urzędu starostwa
i urzędów gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, a także przynajmniej raz do roku Listę udostępnia się w lokalnych środkach masowego przekazu.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach
i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Krośnie Odrzańskim

 

 

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

68 383 02 02

PN – PT

Godz. 7:00 – 15:00

sekretariat@pcpr.powiatkrosnienski.pl

 

PSYCHOLOGICZNE

2

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim

 

 

 

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

 

 

ul. Pułaskiego 1

66-620 Gubin

 

 

 

 

 

68 383 02 60

 

 

 

68 455 82 52

797 307 698

 

 

 

PN-PT – 7:30-15:30

 

 

 

PN-PT – 7:30-15:30

 

 

 

 

sekretariat@ppp.powiatkrosnienski.pl

 

 

ppp_gubin@interia.pl  

 

 

 

 

 

3

Nieodpłatne poradnictwo psychologiczne

 w ramach współpracy z Centrum Informacji

 i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15, w formie dyżurów doradcy zawodowego – psychologa w siedzibie PUP i Fili w Gubinie

 

 

 

Pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły – Szkołą podstawowa w Maszewie

 

Porady psychologiczne – Gminne Centrum Kultury w Bytnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Obrońców Pokoju 20

66-620 Gubin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maszewo 114

66-614 Maszewo

 

 

 

 

 

Bytnica 52d

66-630 Bytnica

 

 

 

 

 

68 475 53 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 383 13 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raz w miesiącu

 

 

 

 

 

 

Terminy porad psychologicznych dostępne na stronie internetowej: https://bytnica.pl/cms/27021/nieodplatna_pomoc_prawna_psychologiczna_i_terapeutyczna

 

 

 

4

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

 

www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

 

PEDAGOGICZNE

5

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim

 

 

 

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

 

 

ul. Pułaskiego 1

66-620 Gubin

 

 

 

68 383 02 60

 

 

 

68 455 82 52

797 307 698

 

 

 

PN-PT – 7:30-15:30

 

 

 

PN-PT – 7:30-15:30

 

 

 

 

sekretariat@ppp.powiatkrosnienski.pl

 

 

ppp_gubin@interia.pl  

 

 

 

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA

6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Krośnie Odrzańskim

 

 

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

68 383 02 02

PN – PT

Godz. 7:00 – 15:00

sekretariat@pcpr.powiatkrosnienski.pl

 

7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w:

Dąbiu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w:

Bytnicy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w:

Gubinie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w:

Maszewie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w:

Gubinie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w:

Bobrowicach

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w:

Krośnie Odrzańskim

 

 

ul. Szeroka 6c

66-615 Dąbie

 

 

Bytnica 130

66-630 Bytnica

 

 

ul. Gdańska 17

66-620 Gubin

 

 

Maszewo 71

66-614 Maszewo

 

 

ul. Obrońców Pokoju 20

66-620 Gubin

 

 

Bobrowice 131

66-627 Bobrowice

 

 

 

 

 

 

ul. Piastów 10H

66-600 Krosno Odrzańskie

 

 

68 383 12 98

 

 

68 391 59 79

 

 

 

68 455 81 50

 

 

 

68 383 13 21 wew. 13

 

 

 

68 478 43 20

68 478 43 21

68 478 43 22

 

68 391 92 29

 

 

 

 

 

 

 

68 383 33 60

 

 

PN – PT

Godz. 7:30 – 15:30

 

 

PN – PT

Godz. 7:30 – 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN: 8:00 - 16:00

WT: 7:00 - 15:00

ŚR: 7:00 - 15:00

CZW: 7:00 - 15:00

PT: 7:00 - 15:00

 

 

 

PN: 7:30-16:30

WT-CZW: 7:30-15:30

PT: 7:30-14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ops@bobrowice.pl

 

 

 

 

 

 

 

ops@krosnoodrzanskie.pl

 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

8

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Dąbiu

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Maszewie

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Maszewie

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Krośnie Odrzańskim

 

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Miejskim w Gubinie

 

 

Pełnomocnik ds. uzależnień działający przy Urzędzie Miejskim w Gubinie

 

Konsultant w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień

 

Punkt Konsultacji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Terapii Grunwald

 

 

ul. Szeroka 4

66-615 Dąbie

 

 

 

 

Maszewo 71

66-614 Maszewo

 

 

 

 

Bytnica 52

66-630 Bytnica

 

 

 

 

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

 

 

 

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

 

 

 

ul. Piastowska 24

66-620 Gubin

 

 

 

 

 

 

ul. Piastowska 24

66-620 Gubin

 

 

 

ul. Gdańska 17

66-620 Gubin

 

 

ul. Obrońców Pokoju 20

I piętro

66-620 Gubin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Grunwaldzka 16

66-620 Gubin

 

68 888 60 01

 

 

 

 

68 383 13 21 wew. 27

 

 

 

 

 

68 391 57 96

 

 

 

 

 

68 410 97 11

 

 

 

 

 

68 410 97 11

 

 

 

 

 

68 455 81 13

 

 

 

 

 

 

 

68 455 81 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 451 00 00

 

 

 

 

Komisja ma dyżur dwa razy w miesiącu, w godz. 15:00 – 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN-PT -  7:30 – 14:30

Konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania

 

Komisja ma dyżur raz w tygodniu w godz. 14:00 – 16:00

 

 

 

 

 

PN-PT – 7:00 – 15:00

 

 

 

 

PN, WT, ŚR

godz. 8:00 – 12:00

 

 

Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PN, CZW

godz. 8:00 – 15:00

Punkt konsultacyjny czynny jest w każdy poniedziałek w godz. 15:30 – 17:00

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

9

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie: Dąbie

 

Zespół Interdyscyplinarny działający przy MOPS w Gubinie

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający w Maszewie

 

ul. Szeroka 6c

66-615 Dąbie

 

 

 

 

ul. Gdańska 17

66-620 Gubin

 

 

 

Maszewo 71

66-614 Maszewo

68 383 12 98

 

 

 

 

 

68 455 81 51

 

 

 

 

68 383 13 21

PN – PT

Godz. 7:30 – 15:30

 

 

10

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

pn. – sob.

godz. 08.00–22.00

ndz. i święta

godz. 08.00–16.00

 

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia.pl

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

11

Ośrodek Interwencji Kryzysowej „WYSPA”

 

ul. Pułaskiego 1

66-620 Gubin

Całodobowy dyżur

664 126 531

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

12

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail:

dyzurny@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

13

Powiatowy Urząd Pracy

w Krośnie Odrzańskim

 

 

ul. Piastów 10

66-600 Krosno Odrzańskie

68 383 03 13

PN – PT – 7:00-15:00

 

 

14

Wojewódzki Urząd Pracy

 

 

 

ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

95 720 70 14

 

 

 

15

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

16

Lokalny punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krośnie Odrzańskim

Wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe

ul. Piastów 10H

66-600 Krosno Odrzańskie

727 605 000

 

667 351 095 (całodobowy)

PN – 10:00 – 14:00

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

17

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

 

Ochrona praw konsumenckich

 

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

 

68 383 02 35

PN – 10:00 – 16:00

WT-PT – 8:30 – 14:30

 

 

 

18

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

19

Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział w Zielonej Górze

 

 

 

ul. Podgórna 9B,

65-057 Zielona Góra

 

800 190 590

 

 

 

 

20

Rzecznik Praw Pacjenta

 

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. - pt.

godz. 08.00-20.00

 

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

21

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

pn.- pt.

godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

22

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

23

3.Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania .

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

24

ZUS

w Krośnie Odrzańskim

 

 

 

ul. Słubicka 1,

66-600 Krosno Odrzańskie

22 560 16 00

 

 

 

25

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

godz. 07.00 – 18.00

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

PRAWO PRACY

26

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie  .

 

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

 

PRAWO PODATKOWE

27

Urząd Skarbowy w

w Krośnie Odrzańskim

 

 

 

ul. Słubicka 3

66-600 Krosno Odrzańskie

 

68 383 53 17

 

 

PN – 7:30 – 18:00

WT–PT – 7:30 – 14:30

 

………………………..……

 

 

………………..……………

28

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055 (

(  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 07.00-18.00

 

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

29

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

pn.-pt.

godz.11.00-15.00

 

 

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE

30

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

31

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

·         pon.

·         godz. 10.00-18.00

wt.- pt.

godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone


CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 507 025 963, [e-maile: w.niezbecki@powiatkrosnienski.pl]

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJA

(o ile określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

1

Punkt prowadzony przez Adwokatów

i Radców Prawnych

ul. Piastów 10B

66-600 Krosno Odrzańskie

PN, WT, PT

godz. 11:00 – 15:00

ŚR, CZW

godz. 15:00 – 19:00

BEZ SPECJALIZACJI

TAK

68 383 0291

http://powiatkrosnienski.pl/kategoria/nieodplatna-pomoc-prawna/

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

2

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”

Obrońców Pokoju 20

66-620 Gubin

Pierwsza środa miesiąca

godz. 12:00 – 16:00

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-15
Data publikacji:2021-03-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:129