ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 15 stycznia 2018r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE  Nr 5/2018

WÓJTA  GMINY  DĄBIE

z dnia 15 stycznia 2018r.

 

 

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał antysmogowych

 

               Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232) oraz  uchwały nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Dąbie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016r. poz. 2003), Wójt  Gminy Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1

 

Powołuję Komisję do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał antysmogowych wniesionych petycją do Rady Gminy Dąbie w dniu 18 grudnia 2017 r. przez Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska „EKO-LUBUSZ” w Żarach w składzie:

 

1. Cecylia Szofer                 – Przewodniczący Komisji;

2. Wojciech Brodziński        – Członek Komisji;

3. Mateusz Gruszczyński     – Członek Komisji.

§ 2

 

Do zadań Komisji należy:

- przygotowanie i udostępnienie na stronie internetowej Gminy Dąbie www.dabie.pl wersji elektronicznej oraz papierowej formularza ankietowego;

- udostepnienie skrzynki e-mail o adresie: konsultacje@dabie.pl;

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonych konsultacji.

 

§ 3

 

Komisja ulega rozwiązaniu po sporządzeniu protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwał antysmogowych.

 

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-15
Data publikacji:2018-01-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:1138