Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian statutów sołectw Gminy Dąbie.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2019

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2019

Wójta Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2019r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY DĄBIE

 

Z dnia 22 marca 2019r.

 

 

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506) w związku z Uchwałą Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbie w celu uzyskania opinii dotyczącej projektów zmian statutów sołectw Gminy Dąbie

 

Wójt Gminy Dąbie

zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji

 

w sprawie  projektu zmian statutu wszystkich sołectw Gminy Dąbie: Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łagów, Nowy Zagór, Pław, Połupin, Stary Zagór, Szczawno i Trzebule

Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Dąbie i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw.

Projekt zmian statutu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest: na stronie internetowej Gminy Dąbie (www.dabie.pl), BIP Urzędu Gminy Dąbie (www.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/) w zakładce konsultacje spoleczne, u sołtysa oraz w siedzibie Urzędu Gminy (sekretariat).

Wszelkie uwagi i wnioski należy składać w terminie: 08 kwietnia 2019r. do dnia 26 kwietnia 2019r. w urnie umieszczonej w Urzędzie Gminy Dąbie lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@dabie.pl

Wyniki konsultacji w sprawie projektu zmian statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

 

Wójt Gminy Dąbie

/-/ Marcin Reczuch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-25
Data publikacji:2019-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Gruszczyński
Liczba odwiedzin:2028