Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

NGO konsultacje

18 października 2021

W dniach od 20 października 2021 r. do 29 października 2021 r. będą przeprowadzane konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024.

 

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:
1) dwóch otwartych spotkań przedstawicieli Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniach 26 października 2021 r. o godz. 16.00 (Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskie, ul. Piastów 10 b, sala 309 – III piętro) oraz 28 października 2021 r. o godz. 16.00 (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, ul. Racławicka 1, Aula - parter);
2) ankiet udostępnionych na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
3) pisemnych opinii, uwag lub wniosków zainteresowanych organizacji.

 

Ankiety, pisemne opinie, uwagi i wnioski mogą być składane:

1) bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim – w Biurze Obsługi Interesanta lub poprzez wrzucenie bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim;
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.sojda@powiatkrosnienski.pl.

 

Projekt programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024 udostępniony będzie:

1) na stronie internetowej www.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatkrosnienski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;
3) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, tablica ogłoszeń (parter).

Powiadomienie o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej

18 października 2021

W dniu 25 października 2021 r. w godz. 09:00 - 14:00 nastąpi planowane wyłączenie energii elektrycznej w miejscowości Dąbie: ul. Łużycka: 3A; ul. Spacerowa: 4; ul. Szeroka: od 3 do 7, 9, 11, 14, kościół, działka nr 102/4; ul. Szkolna: 1B, od 2 do 10 (parzyste), 14, 15, od 16 do 24A (parzyste), działka nr 119/5; ul. Zielonogórska: 1, 7, 13, działka nr 119/3.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-26
Data publikacji:2015-05-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:34357