Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. ,,Przygotowywanie i dostarczenie gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Dąbie w roku szkolnym 2018/2019”

10 sierpnia 2018

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. ,,Przygotowywanie i dostarczenie gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Dąbie w roku szkolnym 2018/2019”

I. Zamawiający: Gmina Dąbie siedziba: ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, numer NIP 926-100-29-42, regon 000539383, reprezentowana przez Wójta Gminy- Krystynę Bryszewską

II. Przedmiot zamówienia: jest usługa polegająca naprzygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Dąbiew roku szkolnym 2018/2019, w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
 w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

1.  Realizacja zamówienia  prowadzona będzie w dni nauki szkolnej w szkołach: Szkoła Podstawowa w Dąbiu z filiami
w Kosierzu i Połupinie i Szkoła Podstawowa w Gronowie z filią w Szczawnie w roku szkolnym 2018/2019. Szacunkowa liczba dożywianych dzieci we wszystkich szkołach będzie wynosić 50 osób i może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Termin realizacji zamówienia 10 września 2018 r. – 20 czerwca 2019 r.

2. Przedmiotem zamówienia jest gorący posiłek. Przez gorący posiłek Zamawiający rozumie obiad jednodaniowy: w postaci zupy z wkładką bądź drugiego dania. Wydawanie gorącego posiłku następować ma naprzemiennie: dwa razy w tygodniu zupa z wkładką mięsną, podana z pieczywem bez ograniczenia ilościowego; waga zupy 600g, , - trzy razy w tygodniu drugie danie posiłek mięsny / rybny (waga mięsa/ryby 120g), plus /zamienienie/ ziemniaki, kasza, ryż, makaron o wadze 200g,
z urozmaiconymi surówkami o wadze 100g; drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka lub inne wartościowe posiłki o wadze 200 g, napój.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. ,,Przygotowywanie i dostarczenie gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Dąbie w roku szkolnym 2018/2019”

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie: usług opiekuńczych w Gminie Dąbie

10 sierpnia 2018

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu , 66-615 Dąbie ul. Szeroka 6c, tel. 683831298  e-mail- ops.dabie@wp.pl.

 II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(Dz.U.z 2017 r. poz.1769) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.(Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.) na terenie Gminy Dąbie.

Termin wykonywania zamówienia: od 01.09.2018 r. – do 31.12.2018 r.

 

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie: usług opiekuńczych w Gminie Dąbie

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

10 sierpnia 2018

1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu, 66-615 Dąbie ul. Szeroka 6c.

2. Liczba etatów: 1.

3. Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo. Przewidywany okres obowiązywania umowy od września 2018 r. – grudnia 2018 r.

4. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu.

5. Wymagania niezbędne:

 1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

 5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych,

 

Czytaj więcej o: KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Kondolencje dla Pani Elżbiety Jóźwiak

16 maja 2018

Zapytanie ofertowe zajęcia w ramach grupy remontowej pod nazwą „Złota rączka”

4 kwietnia 2018

                                                                                                                                     Dąbie, 30.03.2018r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

ul. Szeroka 6C                                                     

66-615 Dąbie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania ofertowego są zajęcia w ramach grupy remontowej pod nazwą „Złota rączka” w ramach projektupn. „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe zajęcia w ramach grupy remontowej pod nazwą „Złota rączka”

Karta Dużej Rodziny

30 marca 2018

Zapytanie ofertowe zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki alkoholowej

7 marca 2018

Zapytanie ofertowe zajęcia z psychologiem

7 marca 2018

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

15 kwietnia 2016

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/opsdabie/wakaty/8/7/Asystent_Rodziny/ 

Informacja dotycząca programu Rodzina 500 plus

29 marca 2016
Przejdź do - Informacja dotycząca programu Rodzina 500 plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu informuje, że w dniu 01.04.2016 r. oraz od dnia 04.04.2016 r. do 08.04.2016 r.,w godzinach od  8:00 do 17:00, w świetlicy wiejskiej w Dąbiu, przyjmowane będą  wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wypłacanego w ramach programu Rodzina 500 plus. Od dnia 11.04.2016 r. wnioski będzie można składać w siedzibie Ośrodka w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Program ,,Rodzina 500 plus"

21 marca 2016
Przejdź do - Program ,,Rodzina 500 plus"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu informuje o możliwości pobierania od dnia 21 marca 2016 r. wniosków na świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach programu ,,Rodzina 500 plus" . Druki można pobierać w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.  Wszelkich informacji na temat programu ,,Rodzina 500 plus" udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, ul. Szeroka 6 c, 66-615 Dąbie lub pod numerem telefonu 68 3831298.

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

4 marca 2016
Przejdź do - Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu ogłasza nabór na stanowisko aystenta rodziny.

„PROGRAM 500 PLUS” w Gminie Dąbie

24 lutego 2016
Przejdź do - „PROGRAM 500 PLUS” w Gminie Dąbie

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące planowanego przez rząd programu ,,Rodzina 500 plus” uprzejmie informujemy, że jednostką odpowiedzialną za realizację tego zadania dla mieszkańców Gminy Dąbie będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu. 

Planowany start programu wyznaczony jest na 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku.

Czytaj więcej o: „PROGRAM 500 PLUS” w Gminie Dąbie

Spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Dąbie

18 grudnia 2015
Przejdź do - Spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Dąbie

Święta Bożego Narodzenia to czas serdeczności, refleksji oraz okazywania sobie wzajemnie troski i miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim - rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym potrzebującym naszego wsparcia i opieki. To ludzie, przy których powinniśmy stanąć i poświęcić im chwilę swojego czasu, odrobinę swojej uwagi. Ta właśnie myśl spowodowała, że już po raz kolejny w dniu 17.12.2015 r. w świetlicy wiejskiej Łagowie odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez Wójta Gminy Dąbie Panią Krystynę Bryszewską i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu.

Czytaj więcej o: Spotkanie wigilijne dla mieszkańców Gminy Dąbie

Wspólny wyjazd na Warsztaty Bożonarodzeniowe do INTEGRACJI

17 grudnia 2015
Przejdź do - Wspólny wyjazd na Warsztaty Bożonarodzeniowe do INTEGRACJI

W dniu 16.12.2015 r. kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu Pani Renata Bożemska-Janicka, sołtys i radna miejscowości Kosierz Pani Helena Rewers-Polewka, członkowie Stowarzyszenia Kosierz To My, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami oraz młodzież skorzystali z zaproszenia Pani Joanny Szymańskiej - kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia INTEGRACJA w Krośnie Odrzańskim na warsztaty świąteczne. 

Czytaj więcej o: Wspólny wyjazd na Warsztaty Bożonarodzeniowe do INTEGRACJI

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-27
Data publikacji:2015-05-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:22656