Jesteś tutaj: Start

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 


 

Artykuły

Narada obywatelska

10 maja 2024
Powiększ zdjęcie

Wykaz nr 4/24 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie przeznaczonych do użyczenia

10 maja 2024

Pierwsza Sesja Rady Gminy Dąbie

10 maja 2024
Powiększ zdjęcie

7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Dąbie kadencji 2024-2029

W trakcie sesji nowo wybrani Radni oraz Wójt odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pani Małgorzaty Łowkis. Następnie złożyli ślubowanie.

Wójtem Gminy Dąbie kadencji 2024-2029 jest Bogusław Zaraza.

Skład Rady Gminy Dąbie przedstawia się następująco:
1. Wilencewicz Lidia -Przewodniczący Rady Gminy Dąbie
2. Dudek Piotr-Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dąbie
3. Andrzejuk Halina
4. Hajdasz Sylwia
5. Kamiński Krzysztof
6. Kiełbasa Karina
7. Kolański Tomasz
8. Kuba-Wysokińska Izabela
9. Małysa Mariusz
10. Mazur Karolina
11. Modlińska Marlena
12. Pawłowska Małgorzata
13. Piec Bartosz
14. Węclewski Marcin
15. Węgrzyn Zbigniew

Czytaj więcej o: Pierwsza Sesja Rady Gminy Dąbie

Klub Dziecięcy „Maluszek”

10 maja 2024
Powiększ zdjęcie

W związku z dużym zainteresowaniem opieką żłobkową na ternie Naszej gminy postanowiliśmy powiększyć już istniejący Klub Dziecięcy „Maluszek” w Szczawnie o dodatkowe miejsca.

Planując inwestycję (choć niewielką ale jakże potrzebną) wystąpiliśmy o wsparcie finansowe w ramach programu „MALUCH+” edycja 2022-2029, które otrzymaliśmy ze środków KPO oraz budżetu państwa. Gmina ma również swój wkład własny w niniejsze zadanie.

Po sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kolejnym krokiem było ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty adaptacyjne.

I w końcu w dniu 6 maja br. podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Szczawnie na utworzenie dodatkowych miejsc opieki w klubie dziecięcym. Kwota za jaką wykonawca będzie realizował roboty wyniosła 264 905,35 złotych.Termin zakończenia robót przewiduje się na koniec sierpnia br.

Czytaj więcej o: Klub Dziecięcy „Maluszek”

Wykaz nr 3 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie przeznaczonych do sprzedaży

8 maja 2024

Wykaz nr 2/24 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie przeznaczonych do dzierżawy

24 kwietnia 2024

Lista przyjętych do Klubu Dziecięcego "MALUSZEK" w Szczawnie

24 kwietnia 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

15 kwietnia 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

DOFINANSOWANIE: 148 762,92 zł

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 148 762,92 zł

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach kulturalnych, społecznych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
  5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W wyniku realizacji Programu: pomoc i wsparcie otrzyma 6 mieszkańców Gminy Dąbie z  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku do ukończenia 16 r.ż.. Wykonanych zostanie w sumie 2 738 godzin usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością. Na umowy cywilnoprawne zatrudnionych zostanie 6 asystentów od miesiąca kwietnia 2024 r.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Gminy Dąbie, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Zakwalifikowanie do Programu a także zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zgodnie z założeniami Programu a także przyznanymi środkami finansowymi.

 

 

Czytaj więcej o: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

Informacja

10 kwietnia 2024

INFORMACJA

Wójt Gminy Dąbie, informuje że na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2024. poz. 399) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Dąbie, zwraca się do mieszkańców o dostarczenie do tut. Urzędu poszczególnych dokumentów:

  • umowa z firmą asenizacyjną na wywóz nieczystości;
  • rachunki za wywóz nieczystości w roku 2023 (min. dwa).

W przypadku nie złożenia w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do 29.05.2024 r, Wójt Gminy Dąbie zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu ustalenia posiadanego zbiornika bezodpływowego, bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej o: Informacja

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DĄBIE

29 marca 2024

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy/firma i siedziba

Nr NIP

Numer i data decyzji o wydaniu zezwolenia

Numer i data decyzji o cofnięciu zezwolenia

Termin rozpoczęcia działalności i okres na który udzielono zezwolenia

1.

Usługi Transportowe i Roboty ziemne

Dariusz Grzegorek

Ul. Główna 9,
66-615 Szczawno

9261599503

RŚ.6233.8.2018 z dnia 21.11.2018 r.

------------

21.11.2018 r.

21.11.2028 r.

2.

WC SERWIS Sp.z.o.o.

Ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze

6482730408

RŚ.6233.4.2017 z dnia 03.07.2017 r.

------------

03.07.2017 r.

03.07.2027 r.

3.

Usługi Komunalne

Maran Czerwiński

Sudoł 22

66-016 Czerwieńsk

9730353649

RŚ.6233.1.2015 z dnia 30.01.2015 r.

------------

30.01.2015 r.

30.01.2025 r.

4.

Auto-Stodoła S.C.

Krystyna Turczyniak,

Leszek Turczyniak

Ul. Zielonogórska 7A

66-615 Dąbie

9261671643

RŚ.6233.4.2014 z dnia 17.03.2014 r.

------------

18.03.2024 r.

17.03.2034 r.

5.

Przedsiębiorstwo Usługowe
Piotr Dudek

Ul. Szeroka 16

66-615 Dąbie

9261506950

RŚ.6233.3.2022 z dnia 20.12.2022 r.

------------

22.12.2022 r.

22.12.2032 r.

6.

Spółdzielnia socjalna RE MAR

9261683445

RŚ.6233.1.2020 z dnia 18.12.2020 r.

------------

24.12.2020 r.

24.12.2030 r.

7.

Usługi Transportowe Henryk Kurowski

9261003491

RŚ.6233.79.2023.KW

 Z dnia 14.11.2023 r.

------------

15.11.2023 r.

15.11.2033 r.

8.

PHU „WICIA” Witkowski Wiesław

9261319946

RŚ.6233.6.2024.KW

 Z dnia 29.02.2024 r.

------------

01.03.2024 r.

01.03.2034 r.

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DĄBIE

Czytaj więcej o: EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DĄBIE

Komunikat

27 marca 2024

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Dąbie informuje, że  od dnia 27.03.2024 r. od godz. 08:00 do odwołania w m. Dąbki, Stary Zagór, Nowy Zagór wystąpi przerwa dostawy wody z powodu awarii sieci wodociągowej. 

W celu zapewnienia wody zdatnej do spożycia zostanie postawiona beczka z wodą pitną
w miejscu:

Stary Zagór obok krzyża od dnia 27.03.2024 godz. 08:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: Komunikat

Awaria

26 marca 2024

W związku z awarią na sieci wodociągowej w m. Stary Zagór wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Stary Zagór, Dąbki, Nowy Zagór do odwołania .
Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: Awaria

Komunikat

26 marca 2024

Wójt Gminy Dąbie informuje, że w dniu 26.03.2024 r. w m. Dąbki i Nowy Zagór mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu awarii sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: Komunikat

Komunikat

26 marca 2024

Wójt Gminy Dąbie informuje, że dnia 26.03.2024 r. od godz. 21:00 do 07:00 dnia 27.03.2024 r. w m. Budynia i Gola wystąpi przerwa dostawy wody z powodu awarii sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: Komunikat

Zaproszenie

26 marca 2024
Powiększ zdjęcie

Zapraszamy już 27 marca 2024 r. na godz.17.30 do świetlicy wiejskiej w Dąbiu.

Czytaj więcej o: Zaproszenie