Jesteś tutaj: Start

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 


 

Artykuły

KOMUNIKAT

18 czerwca 2024

 

Wójt Gminy Dąbie informuje, że dnia 18.06.2024 r. od godz. 14:00 do 17:00 w m. Dąbie wystąpi przerwa dostawy wody z powodu awarii sieci wodociągowej. 

Za utrudnienia przepraszamy

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

BURZE

18 czerwca 2024

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego  otrzymanego z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu informujemy, że w województwie lubuskim
od godz. 22:00 dnia 18 czerwca  2024 r. do godz. 04:00 dnia 19 czerwca 2024 r. prognozowane  są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od
15 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo 85 %.

Czytaj więcej o: BURZE

BURZE

17 czerwca 2024

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego  otrzymanego z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu informujemy, że w województwie lubuskim
w dniu 17 czerwca  2024 r. od godz. 12:00 do godz. 20:00 prognozowane  są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo 80 %.

Czytaj więcej o: BURZE

“OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

6 czerwca 2024
Powiększ zdjęcie 1

OGŁOSZENIE nr 6840.18.2024.MS WÓJTA GMINY D Ą B I E z dnia 03 czerwca 2024 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

4 czerwca 2024

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

29 maja 2024

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

w dniach: 2024-05-31,
w godzinach: 08:30 - 13:30
Szczawno: ul. Szkolna, ul. Boczna: 1, 2, 4, 6, ul. Podgórna: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ul. Leśna: 5, 7, działka nr: 507/4, ul. Ogrodowa: 2, 2B, działka nr: 473/5, ul. Parkowa: 1, 3, 8, 10, działki nr: 507/7, 508/3, /4, ul. Piaskowa: 1, 2, 4, 6, 8, działka nr: 475/2.

w dniach: 2024-06-03,
w godzinach: 08:30 - 12:30
Nowy Zagór: ul. Brzeźnicka, ul. Główna: 12, 14, od 16 do 29, działki nr: 132/2, 141/4, 178/9, ul. Krośnieńska, ul. Polna.

w dniach: 2024-06-05,
w godzinach: 09:00 - 14:00
Brzeźnica: hydrofornia, świetlica, działka nr: 51/2, ul.Bobrzańska: od 1 do 13, ul. Dębowa, ul. Główna: od 1 do 5A, działki nr: 54, 105/2, ul. Klonowa: 1, działka nr: 54,

Stary Zagór: działka nr: 204/4.

Czytaj więcej o: PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

Zarządzenie nr 63/2024 Wójta Gminy Dąbie z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zebrań Wyborczych w celu wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Dąbie

28 maja 2024
Powiększ zdjęcie Harmonogram%20

Narada obywatelska

10 maja 2024
Powiększ zdjęcie

Wykaz nr 4/24 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie przeznaczonych do użyczenia

10 maja 2024

Pierwsza Sesja Rady Gminy Dąbie

10 maja 2024
Powiększ zdjęcie

7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Dąbie kadencji 2024-2029

W trakcie sesji nowo wybrani Radni oraz Wójt odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pani Małgorzaty Łowkis. Następnie złożyli ślubowanie.

Wójtem Gminy Dąbie kadencji 2024-2029 jest Bogusław Zaraza.

Skład Rady Gminy Dąbie przedstawia się następująco:
1. Wilencewicz Lidia -Przewodniczący Rady Gminy Dąbie
2. Dudek Piotr-Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dąbie
3. Andrzejuk Halina
4. Hajdasz Sylwia
5. Kamiński Krzysztof
6. Kiełbasa Karina
7. Kolański Tomasz
8. Kuba-Wysokińska Izabela
9. Małysa Mariusz
10. Mazur Karolina
11. Modlińska Marlena
12. Pawłowska Małgorzata
13. Piec Bartosz
14. Węclewski Marcin
15. Węgrzyn Zbigniew

Czytaj więcej o: Pierwsza Sesja Rady Gminy Dąbie

Klub Dziecięcy „Maluszek”

10 maja 2024
Powiększ zdjęcie

W związku z dużym zainteresowaniem opieką żłobkową na ternie Naszej gminy postanowiliśmy powiększyć już istniejący Klub Dziecięcy „Maluszek” w Szczawnie o dodatkowe miejsca.

Planując inwestycję (choć niewielką ale jakże potrzebną) wystąpiliśmy o wsparcie finansowe w ramach programu „MALUCH+” edycja 2022-2029, które otrzymaliśmy ze środków KPO oraz budżetu państwa. Gmina ma również swój wkład własny w niniejsze zadanie.

Po sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kolejnym krokiem było ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty adaptacyjne.

I w końcu w dniu 6 maja br. podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Szczawnie na utworzenie dodatkowych miejsc opieki w klubie dziecięcym. Kwota za jaką wykonawca będzie realizował roboty wyniosła 264 905,35 złotych.Termin zakończenia robót przewiduje się na koniec sierpnia br.

Czytaj więcej o: Klub Dziecięcy „Maluszek”

Wykaz nr 3 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie przeznaczonych do sprzedaży

8 maja 2024

Wykaz nr 2/24 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie przeznaczonych do dzierżawy

24 kwietnia 2024

Lista przyjętych do Klubu Dziecięcego "MALUSZEK" w Szczawnie

24 kwietnia 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

15 kwietnia 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

DOFINANSOWANIE: 148 762,92 zł

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 148 762,92 zł

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach kulturalnych, społecznych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
  5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W wyniku realizacji Programu: pomoc i wsparcie otrzyma 6 mieszkańców Gminy Dąbie z  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku do ukończenia 16 r.ż.. Wykonanych zostanie w sumie 2 738 godzin usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością. Na umowy cywilnoprawne zatrudnionych zostanie 6 asystentów od miesiąca kwietnia 2024 r.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Gminy Dąbie, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Zakwalifikowanie do Programu a także zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zgodnie z założeniami Programu a także przyznanymi środkami finansowymi.

 

 

Czytaj więcej o: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024