Jesteś tutaj: Start

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19

12 stycznia 2021
Powiększ zdjęcie Azymut%20–%20własna%20firma.%20Młodzi%20na%20swoim%20w%20dobie%20COVID-19-%20plakat

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację osób do projektu unijnego „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”, w ramach Osi Priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

Czytaj więcej o: Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbie na lata 2021 - 2026

7 stycznia 2021
Szanowni Państwo,
W związku z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbie na lata 2021 - 2026 oraz wyznaczaniem kierunków rozwoju gminy w obszarze społecznym, bardzo ważne jest poznanie przez nas Państwa zdania na temat warunków życia w gminie.
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do opracowania dokumentu strategicznego i będzie miała na celu zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na terenie gminy.
Ankieta znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/KgxxcSbFEUuD2F58A
Czytaj więcej o: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbie na lata 2021 - 2026

Miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym

5 stycznia 2021

Podpisanie umowy na realizację inwestycji „Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w m. Połupin”

24 listopada 2020
Powiększ zdjęcie %20Podpisanie%20umowy%20na%20realizację%20inwestycji%20„Technologiczna%20zmiana%20stacji%20ujęcia%20wody%20na%20stację%20uzdatniania%20wody%20w%20m.%20Połupin”%20

                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Dąbie poprzez wysokiej jakości infrastrukturę techniczną związana z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na realizację inwestycji „Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w m. Połupin”

Komunikat dla mieszkańców Kosierza i Lubiatowa!

19 listopada 2020
Powiększ zdjęcie

Rozporządzenie Wojewody ASF 03.11.2020, Rozporządzenie Wojewody Odstrzał Sanitarny 03.11.2020

13 listopada 2020

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dn. 30.10.2020 poz 2485, obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dn. 30.10.2020 poz 2484

13 listopada 2020

Klub Dziecięcy „Maluszek”

23 października 2020
Powiększ zdjęcie %20Klub%20Dziecięcy%20''Maluszek''

                                                                             

Dziś Wójt Gminy Pan Marcin Reczuch odwiedził dzieci w klubie dziecięcym „Maluszek” w Szczawnie. Przekazał dla dzieci wózki spacerowe oraz radioodtwarzacz.

Klub Dziecięcy „Maluszek” w Szczawnie rozpoczął swoje funkcjonowanie w dniu 19 października br. Gmina Dąbie na utworzenie miejsc w Klubie Dziecięcym pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 324 264,16 zł  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi  priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejszy projekt realizowany jest od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc  świadczenia usług opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego osobom z terenu Gminy Dąbie poprzez utworzenie 9 miejsc w klubie dziecięcym i objęcie opieką dzieci w wieku do lat 3.

Gmina otrzymała również dotację z budżetu państwa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020  w wysokości 201987,40 zł:

 – na utworzenie nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym „Maluszek

w Szczawnie – 199287,40 zł,

- funkcjonowanie utworzonych miejsc – 2700 zł.

Czytaj więcej o: Klub Dziecięcy „Maluszek”

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020

 

 „Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”  

Janusz Korczak.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oświaty, także tym emerytowanym, serdecznie dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale  pięknej pracy pedagogicznej.

Niech wszystkie dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Helena Rewers–Polewka

Wójt Gminy Dąbie Marcin Reczuch

Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 5 października o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

13 października 2020

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

13 października 2020

 

 

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego otrzymanego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, informujemy, że w województwie lubuskim prognozuje się od godz. 17:00 13 października do godz. 12:00 14 października br. wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia od  35 mm do 50 mm.

Czytaj więcej o: INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Kondolencje dla rodziny śp. Ewy Kozłowskiej

9 października 2020

Podpisanie umowy dotyczącej realizacji inwestycji „Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.Pław” w ramach dużego zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”

1 października 2020
Powiększ zdjęcie Podpisanie%20umowy

                      

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Dąbie poprzez wysokiej jakości infrastrukturę techniczną związana z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

W dniu 01 października 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy została podpisana umowa na realizację inwestycji „Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.Pław” w ramach dużego zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”.

Wykonawcą zadania jest firma Biznes Works sp. z o.o z Wrocławia

Wartość udzielonego zadania wynosi 241 056,00 zł. w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonanie prac budowlanych w wyniku których na terenie oczyszczalni ścieków w Pławiu powstanie stacja zlewcza będąca miejscem zrzutu ścieków bytowych dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu Gminy Dąbie.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy dotyczącej realizacji inwestycji „Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.Pław” w ramach dużego zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie”

WYKAZ NR 2/20 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DĄBIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.

30 września 2020

Prośba do mieszkańców.

24 września 2020

Szanowni Państwo,

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w Polsce, jak i na świecie, tegoroczne obchody Święta Niepodległości będą przebiegały w całkiem innej formie. Wójt Gminy Dąbie uroczyście otworzy wystawę zdjęć z okresu przedwojennego, międzywojennego, powojennego.

Zostanie stworzony również pokaz zdjęć, który będzie wyświetlany na budynku urzędu Gminy.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy, którzy posiadają w swoich zasobach zdjęcia z tego okresu o dostarczenie ich do nas do urzędu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: fotografie@dabie.pl , do dnia 18 października 2020.

Zdjęcia te zostaną zeskanowane, wydrukowane i przedstawione na wystawie. Najciekawsze z nich „pokolorujemy”. Osoby, które chcą przekazać nam fotografie, proszone są o pisemne wyrażenie zgody.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 68-888-60-01 lub 68-888-60-11.

 

Czytaj więcej o: Prośba do mieszkańców.