Jesteś tutaj: Start

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 


 

Artykuły

Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Dąbie z dnia 4 października 2023 r.

4 października 2023

Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Dąbie z dnia 4 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Dąbie z dnia 4 października 2023 r.

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Łagów

29 września 2023

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Trzebule

29 września 2023

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Łagów i Trzebule

29 września 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie dotyczące planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "JELEŃ" na sezon łowiecki 2023/2024

29 września 2023

⚽️Spotkanie z Prezesem LZPN

29 września 2023

 

⚽️Spotkanie z Prezesem LZPN
ℹ️27 września 2023 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Dąbie z Panem Robertem Skowronem, prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Rozmowy dotyczyły rozwoju piłki nożnej na terenie gminy Dąbie, rozwoju infrastruktury sportowej oraz działalności Klubu Sportowego „Zieloni Łagów”.
⚽️Wkrótce do użytku zostanie oddana hala sportowa w Gronowie gdzie będą mógły odbywać się treningi sportowców przygotowujących się do kolejnych sezonów.
Czytaj więcej o: ⚽️Spotkanie z Prezesem LZPN

Dzień Seniora 2023 r.

28 września 2023

Komunikat

28 września 2023

Internet światłowodowy - INTERNET.GOV.PL

25 września 2023

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

 • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
 • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
 • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
 • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. 

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:

 • Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;
 • Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;
 • Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;
 • Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.

Czytaj więcej o: Internet światłowodowy - INTERNET.GOV.PL

Wyniki badań m. Łagów

19 września 2023

Ogłoszenie

15 września 2023

Komunikat

15 września 2023

Informujemy, że jakość wody oraz częstotliwość poboru próbek na wodociągu Łagów-Trzebule badana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Średnia częstotliwość co 2 miesiące.

Czytaj więcej o: Komunikat

Informacja odnośnie jakości wody z wodociągu Szczawno

12 września 2023

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023 - 2030

7 września 2023
Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023-2030
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 225 ze zm.), uchwałą Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbie oraz uchwałą Nr XXXII/210/2022 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji
zapraszam
sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Dąbie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023-2030.
 
Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 21 września 2023 r. do 26 października 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.
 
Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:
 1. przesłać na adres: Urząd Gminy Dąbie ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
 2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
 3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@dabie.pl , m.kijewska@dabie.pl
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2023 - 2030

Ogłoszenie Wójta Gminy Dabie nr 6840.32.2023.MS w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dąbie

4 września 2023