Jesteś tutaj: Start

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Elektroniczna książka wpisów myśliwych

5 lutego 2021

Zarząd Koła DZIK Krosno Odrzańskie informuje, że dnia 01.01.2021 roku założona została elektroniczna książka wpisów myśliwych na polowania indywidualne w obwodach 139 i 152.

Czytaj więcej o: Elektroniczna książka wpisów myśliwych

Nabór rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego

28 stycznia 2021

https://www.niepolomice.eu/wp-content/uploads/2021/01/512-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-8050_850xauto.jpeg

 

Dnia 1 lutego 2021 roku  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Pan Marcin Reczuch - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Dąbie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 9 lutego 2021 roku.

Czytaj więcej o: Nabór rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

25 stycznia 2021

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2021r.

19 stycznia 2021

W tym roku postanowiliśmy wesprzeć 29. Finał WOŚP w wyjątkowy sposób. Założyliśmy w tym celu eSkarbonkę - wirtualną puszkę, dzięki której możemy zbierać pieniądze online dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji. Wystarczy kliknąć poniższy link:

https://eskarbonka.wosp.org.pl/z3ekrv

 

 

#eSkarbonkaWOSP #wosp2021

Czytaj więcej o: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2021r.

Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19

12 stycznia 2021
Powiększ zdjęcie Azymut%20–%20własna%20firma.%20Młodzi%20na%20swoim%20w%20dobie%20COVID-19-%20plakat

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację osób do projektu unijnego „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”, w ramach Osi Priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

Czytaj więcej o: Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbie na lata 2021 - 2026

7 stycznia 2021
Szanowni Państwo,
W związku z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbie na lata 2021 - 2026 oraz wyznaczaniem kierunków rozwoju gminy w obszarze społecznym, bardzo ważne jest poznanie przez nas Państwa zdania na temat warunków życia w gminie.
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do opracowania dokumentu strategicznego i będzie miała na celu zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na terenie gminy.
Ankieta znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/KgxxcSbFEUuD2F58A
Czytaj więcej o: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbie na lata 2021 - 2026

Miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym

5 stycznia 2021

Podpisanie umowy na realizację inwestycji „Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w m. Połupin”

24 listopada 2020
Powiększ zdjęcie %20Podpisanie%20umowy%20na%20realizację%20inwestycji%20„Technologiczna%20zmiana%20stacji%20ujęcia%20wody%20na%20stację%20uzdatniania%20wody%20w%20m.%20Połupin”%20

                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Dąbie poprzez wysokiej jakości infrastrukturę techniczną związana z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na realizację inwestycji „Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w m. Połupin”

Komunikat dla mieszkańców Kosierza i Lubiatowa!

19 listopada 2020
Powiększ zdjęcie

Rozporządzenie Wojewody ASF 03.11.2020, Rozporządzenie Wojewody Odstrzał Sanitarny 03.11.2020

13 listopada 2020

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dn. 30.10.2020 poz 2485, obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dn. 30.10.2020 poz 2484

13 listopada 2020

Klub Dziecięcy „Maluszek”

23 października 2020
Powiększ zdjęcie %20Klub%20Dziecięcy%20''Maluszek''

                                                                             

Dziś Wójt Gminy Pan Marcin Reczuch odwiedził dzieci w klubie dziecięcym „Maluszek” w Szczawnie. Przekazał dla dzieci wózki spacerowe oraz radioodtwarzacz.

Klub Dziecięcy „Maluszek” w Szczawnie rozpoczął swoje funkcjonowanie w dniu 19 października br. Gmina Dąbie na utworzenie miejsc w Klubie Dziecięcym pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 324 264,16 zł  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi  priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Niniejszy projekt realizowany jest od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc  świadczenia usług opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego osobom z terenu Gminy Dąbie poprzez utworzenie 9 miejsc w klubie dziecięcym i objęcie opieką dzieci w wieku do lat 3.

Gmina otrzymała również dotację z budżetu państwa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020  w wysokości 201987,40 zł:

 – na utworzenie nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym „Maluszek

w Szczawnie – 199287,40 zł,

- funkcjonowanie utworzonych miejsc – 2700 zł.

Czytaj więcej o: Klub Dziecięcy „Maluszek”

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020

 

 „Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”  

Janusz Korczak.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oświaty, także tym emerytowanym, serdecznie dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale  pięknej pracy pedagogicznej.

Niech wszystkie dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dąbie Helena Rewers–Polewka

Wójt Gminy Dąbie Marcin Reczuch

Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 5 października o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

13 października 2020

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

13 października 2020

 

 

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego otrzymanego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu, informujemy, że w województwie lubuskim prognozuje się od godz. 17:00 13 października do godz. 12:00 14 października br. wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia od  35 mm do 50 mm.

Czytaj więcej o: INTENSYWNE OPADY DESZCZU