Jesteś tutaj: Start

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

K O M U N I K A T

25 marca 2020
Powiększ zdjęcie

INFORMACJA!

24 marca 2020
Powiększ zdjęcie

Ważna informacja !

23 marca 2020
Powiększ zdjęcie

Ważna informacja !

23 marca 2020
Powiększ zdjęcie

Ważna informacja !

19 marca 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola należy pozostawić w skrzynce pocztowej przy Urzędzie Gminy Dąbie lub przesłać w formie skanu lub fotografii dokumentów na adres e-mail: gmina@dabie.pl, przedszkolepg@onet.pl lub a.satala@dabie.pl. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji papierowej.

 

Czytaj więcej o: Ważna informacja !

Porady prawne

17 marca 2020

UWAGA!!!

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa  w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

W związku z powyższym Starosta Krośnieński podjął decyzję, że począwszy od dnia 16 marca br. do odwołania porady prawne będą udzielane telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

Poniżej przedstawiamy telefoniczny/e-mailowy harmonogram pracy adwokatów i radców prawnych na miesiąc marzec

Czytaj więcej o: Porady prawne

Ważna informacja.

16 marca 2020
Powiększ zdjęcie Pismo

Szanowni Mieszkańcy

Mając na względzie zagrożenie koronawirusem oraz bezpieczeństwo i ochronę zdrowia
nas wszystkich Wójt Gminy Dąbie podjął decyzję dotyczącą zmian organizacyjnych w pracy Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od dnia 16 marca br. do odwołania Urząd Gminy Dąbie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu będą zamknięte dla interesantów.

Kontakt z pracownikami będzie się odbywał wyłącznie telefonicznie
lub mailowo. Poniżej podajemy nr telefonów i adresy e-mail do poszczególnych pracowników.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez ePUAP. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

 

Ważne informacje organizacyjne:

 

W szczególnych przypadkach - po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 68 888 6004) - możliwy będzie odbiór dowodu osobistego.

Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych, opłat za zużycie wody, odprowadzanie ścieków i innych należy dokonywać  przelewem elektronicznym na konto nr 25 1020 5402 0000 0402 0027 7707.

W przypadku braku możliwości dokonania płatności w formie elektronicznej prosimy o kontakt telefoniczny:

  • Płatności dotyczące podatków: nr tel. 68 888 6022 oraz 68 888 6021
  • Płatności dotyczące opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków: nr tel. 68 888 6018
    oraz 68 888 6019.

Odczyty wodomierzy nie będą dokonywane bezpośrednio u odbiorców wody, a należności za wodę
za I kwartał będą rozliczane na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich 3 miesięcy .

W razie wyjątkowej konieczności osobistej wizyty w Urzędzie możliwe jest złożenie dokumentów
w skrzynce umieszczonej na zewnątrz Urzędu.

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Dąbiu zwraca się z prośbą do świadczeniobiorców pobierających
w kasie
Urzędu Gminy świadczenia w formie gotówkowej tj.: świadczenia wychowawcze-500+, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe dożywianie, zasiłki stałe -
o kontakt pod numerem telefonu 68 383 12 98 lub 68 888 6025 albo e-mail : ops@dabie.pl  w celu podania numerów kont bankowych do wypłaty świadczeń.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Gminy : /9kiuf0j03s/skrytka

Elektroniczna skrzynka podawcza  /OPSDabie/SkrytkaESP

Czytaj więcej o: Ważna informacja.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

13 marca 2020

Ważne

12 marca 2020

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dąbie

 

 

            W związku z epidemią wirusa COVID-19, oraz pierwszym przypadkiem zgonu w naszym kraju
w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Urzędu Gminy Dąbie zwracam się z prośbą
o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Gminy oraz Ośrodku Pomocy Społecznej. Jeśli sprawy nie są pilne proszę o odłożenie ich na późniejszy termin.

Numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt. Oraz pod adresem: http://www.dabie.pl/index.php?c=page&id=61 . Do kontaktu zostaje również poczta tradycyjna,
e-mail: gmina@dabie.pl .

Korespondencję w formie tradycyjnej proszę kierować na adres: Urząd Gminy Dąbie ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie. Szybkim i skutecznym sposobem załatwienia ważnej sprawy urzędowej będzie kontakt przez platformę usług elektronicznych. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /9kiuf0j03s/skrytka .

Numery kont bankowych dostępne są na naszej stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.dabie.pl , w zakładce co i jak załatwić. 

Proszę o wyrozumiałość oraz zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny

 

Wójt Gminy Dąbie

 Marcin Reczuch

Czytaj więcej o: Ważne

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

10 marca 2020
Powiększ zdjęcie Prawidłowe%20mycie%20rąk

 

Infolinia NFZ - 800 190 590

 

Całodobowy nr alarmowy do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim - 601 273 908.

oraz numery czynne w godzinach pracy sanepidu 68 383 80 77 lub 68 383 53 70.

 

Więcej informacji ➡️ http://gov.pl/koronawirus
 

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin hospitalizowanych pacjentów w Zachodnim Centrum Medycznym

Czytaj więcej o: Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Ważna informacja !

6 marca 2020
Powiększ zdjęcie

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku.

5 marca 2020

 

Informujemy, że na obszarze powiatu krośnieńskiego jest kontynuowana działalność w zakresie świadczenia pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 20) oraz w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 10B).

 

Na porady prawne obowiązują zapisy.

 

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

Lokalizacja

Godziny udzielania porad

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Krosno Odrzańskie

Starostwo Powiatowe

w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B

13:00 – 17:00

11:00 – 15:00

11:00 – 15:00

13:00 – 17:00

11:00 – 15:00

 

 

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Lokalizacja

Godziny udzielania porad

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Gubin

Powiatowy Urząd Pracy Filia w Gubinie

ul. Obrońców Pokoju 20

13:00 – 17:00

11:00 – 15:00

11:00 – 15:00

13:00 – 17:00

11:00 – 15:00

Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku.

KOMUNIKAT

3 marca 2020
Powiększ zdjęcie

PILNE!!! KORONAWIRUS COVID-19.

27 lutego 2020

Informujemy, że w związku z szybkim  rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa COVID-19 Ministerstwo Zdrowia przygotowało informacje na ten temat, które można znaleźć w zakładce „Co musisz wiedzieć o koronawirusie”: pod adresem: https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował infolinię z zasadami postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem nr: 800 190 590.

Czytaj więcej o: PILNE!!! KORONAWIRUS COVID-19.

Pismo Dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku o wynikach kontroli funkcjonowania budżetów partycypacyjnych (obywatelskich)

27 lutego 2020